Ber forskere engasjere seg i standardavtalen

– Standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag er viktig fordi den markerer en grense mellom oppdragsforskning som skal skje i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, og konsulentoppdrag.

Helene Ingierd
Helene Ingierd, direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene. (Foto: FEK)

Det sier direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene Helene Ingierd. 

Statens Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag skal oppdateres, og det inviteres til en innspillsrunde med frist 15. mars

Ingierd forklarer at avtalen blant annet skal bidra til å sikre forskningsetikken.

– Avtalen fastsetter rettigheter og plikter for hhv. oppdragsgiver og oppdragstaker. I praksis handler det om sikre uavhengig i forskningen, samt forskningsetiske normer som åpenhet, kvalitet og etterrettelighet. Dette er særlig viktig å påse i oppdragsforskning, der forholdet mellom de som finansierer forskningen og de som utfører den, er tettere enn i annen forskning.

Lang historikk

Utgangspunktet for den opprinnelige avtalen var en rapport fra De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) i 2003, som reiste spørsmål ved den reelle uavhengigheten i oppdragsforskning, forklarer Ingierd.

– På den bakgrunn fikk FEK i oppdrag å kartlegge det eksisterende avtaleverket for oppdragsforskning (FEK 2006), og de grunnleggende prinsippene ble forankret i KDs nye forskningsavtale i 2007.

FEK ble imidlertid ikke involvert i revisjonen av avtalen i 2012, avtalen som fortsatt gjelder.

I denne revisjonsrunden har FEK vært konsultert ved at sekretariatsleder i NESH, Vidar Enebakk, har deltatt på et innspillsmøte. Nå ønsker FEK å gi et skriftlig innspill og bidra til at forskningsetikk blir tilstrekkelig ivaretatt, forteller Ingierd.

– Forskningsetikken på dette området er relativt klar: Det skal være en tydelig arbeids- og ansvarsdeling mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, der oppdragsgivers rolle i hovedsak er begrenset til å angi tema og problemstillinger, mens det er oppdragstaker, dvs. forskerne, som har hovedansvar og som bør ha siste ord i valg av data, metode, konklusjoner og presentasjon av resultater. Dette er avgjørende for forskningens kvalitet og for samfunnets tillit til forskning.

– Trenger økt bevissthet

Ingierd oppfordrer alle aktører som jobber med denne type forskning, til å komme på banen.

– Generelt ser FEK at det er behov for et bevissthetsløft om forskningsetikken i oppdragsforskning, og denne avtalen kan være et viktig verktøy for at etikken ivaretas av både oppdragsgiver og oppdragstaker. Jeg vil oppfordre alle relevante aktører til å benytte sjansen og bidra i denne innspillsrunden, slik at de forskningsetiske utfordringene i oppdragsforskning forhåpentligvis kan møtes på en ansvarlig måte.