Lege-eden revidert

Genève-erklæringen - en ed for leger - ble vedtatt etter at leger hadde vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten i Nazi-Tyskland. Siste revisjon vektlegger blant annet pasientens selvbestemmelse og legens egen helse.

Erklæringen ble vedtatt av Verdens legeforening (WMA) første gang i 1948, og har blitt revidert en rekke ganger. Siste revisjon var klar i oktober i år, og her er det en rekke påfallende endringer. En av dem er at pasienten nå har en tydeligere stemme: 

"Jeg vil respektere min pasients autonomi og verdighet" er et av de nye punktene i erklæringen. Taushetsløftet er også styrket, idet det nå er nedfelt at hemmeligheter leger blir betrodd skal ivaretas også etter pasientens død.

I tillegg har erklæringen fått inn en bestemmelse om at legen skal ivareta egen helse for å være i stand til å yte andre best mulig hjelp. Legen skal også dele av sin kunnskap, ifølge den nye eden: 

"Jeg vil dele min medisinske kunnskap til beste for pasienten og for utviklingen av helsetjenester."

Les mer om Genèveerklæringen på Forskningsetisk bibliotek. 

Du finner den nye lege-eden på Verdens legeforenings nettsider