Høring: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ønsker innspill til retningslinjene. Høringsrunden er nå avsluttet.

For mer om bakgrunnen for revisjonen og de viktigste endringene, se høringsbrevet under. NESH ønsker høringsinnspill fra institusjoner, fagmiljøer og enkeltforskere. Vi ber om at innspill struktureres i tråd med disposisjonen i retningslinjene, gjerne med konkrete forslag til endringer. Det er fint om tittelfeltet i dokumentet starter med «Høring NESH» og at det tydelig fremgår hvem høringen er fra – for eksempel «Høring NESH fra Høgskolen på landet».  

Høringsrunden er nå avsluttet (1. desember). Høringssvar er offentlige. Se lenke nedert på siden. 
 
For spørsmål, kontakt Vidar Enebakk, sekretariatsleder i NESH:  
vidar.enebakk@forskningsetikk.no, tlf: 23 31 83 02. 
 

Høringsbrev
 
Høringsnotat

Høringsinstanser

Høringssvar