Hopp til hovedinnhold

Høring:                                            Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ønsker innspill til retningslinjene.

For mer om bakgrunnen for revisjonen og de viktigste endringene, se høringsbrevet under. NESH ønsker høringsinnspill fra institusjoner, fagmiljøer og enkeltforskere. Vi ber om at innspill struktureres i tråd med disposisjonen i retningslinjene, gjerne med konkrete forslag til endringer. Det er fint om tittelfeltet i dokumentet starter med «Høring NESH» og at det tydelig fremgår hvem høringen er fra – for eksempel «Høring NESH fra Høgskolen på landet».  

Innspill sendes som PDF (maks 10 MB) til info@forskningsetikk.no 

Høringssvar er offentlige og vil bli publisert på våre nettsider. 
 
For spørsmål, kontakt Vidar Enebakk, sekretariatsleder i NESH:  
vidar.enebakk@forskningsetikk.no, tlf: 23 31 83 02. 
 
Høringsfrist: 1. desember 2020 

Høringsbrev
 
Høringsnotat

Høringsinstanser

Høringssvar