Korona-forskerne forteller. Og: Komiteene 30 år

Les siste nummer av Magasinet Forskningsetikk.

Forskningsetikk_2_2020_forsiden.jpg

For 30 år siden ble grunnlaget lagt for det som etter hvert har blitt til De nasjonale forskningsetiske komiteene. I løpet av historien har FEK behandlet flere hundre saker, gitt ut et titalls rapporter og antologier, og utarbeidet retningslinjer og veiledere på en rekke områder.

Magasinet Forskningsetikk har spurt tidligere og nåværende ledere i sekretariat, komiteer og utvalg om hvilke saker de synes har vært spesielt interessante eller viktige. I denne utgaven kan du lese om noen av disse.

I tillegg kan du lese korona-forskernes historier om dugnadsånd, men også søvnløshet og tvil. 

Les magasinet her.