Nye retningslinjer for forskning på barn

ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere over de komplekse spørsmålene man kan støte på i forskning som med barn.

Hallvard Fossheim, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), deltok i arbeidet med retningslinjene, og hentet inn innspill fra komiteen underveis i prosessen.

- Tanken var blant annet å være en hjelp til selvhjelp for forskere gjennom hele forskningsprosessen, sier Fossheim. Derfor etterstrebet man underveis å snakke om de etiske utfordringene på en måte som kommer nærmere bakken enn rene prinsipperklæringer iblant gjør det.

Dokumentet identifiserer 4 nøkkelområder for etisk vurdering, som til sammen synliggjør en rekke viktige temaer innen forskning på barn i et globalt perspektiv.

  • Skade og nytte
  • Informert samtykke
  • Personvern og konfidensialitet
  • Betaling og kompensasjon

Retningslinjene utgjør del av en ressurs som finnes tilgjengelig på http://childethics.com/ethical-guidance/