Tildelingsbrev for 2021

Dette er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til De nasjonale forskningsetiske komiteene. Brevet gir en overordnet, men ikke uttømmende oversikt over FEKs oppgaver.

"De nasjonale forskningsetiske komiteene er det viktigste fagorganet for forskningsetikk. Det skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer" skriver departementet, og angir følgende samfunnsmål for komiteene: 

"Etisk god og ansvarlig forskning"

På brukereffekt-nivå angis følgende tre mål: 

1. Forskere og forskningsinstitusjoner fremmer etisk god og ansvarlig forskning
2. Andre aktører tar hensyn til forskningsetikk i sitt arbeid
3. Samfunnet har tillit til forskning

Departementet slår fast at det første målet skal ha særlig prioritet. 

Les hele tildelingsbrevet her