Veiledning for kvalitativ forskning

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utgitt en veiledning for etisk vurdering av kvalitativ forskning innen komiteens fagområde.

Utgangspunktet for veilederen er de utfordringene som erfaringsmessig dukker opp når kvalitative forskningsprosjekt skal vurderes i de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Behovet for en veileder er blitt uttrykt både fra forskere som opplever at forskningsprosjektene deres vurderes ut fra feil premisser, og fra komiteene, der det er blitt etterlyst kriterier for vurdering av kvalitative studier.

Hensikten med veilederen er  å bidra til å dekke dette behovet. Veilederen omtaler ulike temaer som ofte aktiveres ved bruk av kvalitative metoder, og som både forskere og REKene bør ta stilling til før denne typen prosjekter settes i gang.

Veilederen dreier seg om momenter som skal vurderes, og at den ikke gir noen fasit når det gjelder konkrete løsningsforslag.

For alle forskningsprosjekter, uansett forskningsmetode, gjelder det at god etisk forskning må holde en akseptabel vitenskapelig standard.

Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag