Vi avslutter på Facebook

Etter en grundig vurdering, og i lys av Datatilsynets rapport, avslutter De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) sin tilstedeværelse på Facebook.

et tommelikon som peker nedover

FEK har gjort en forenklet Data Protection Impact Assessment (DPIA) for å vurdere egen tilstedeværelse på Facebook, etter at Datatilsynet konkluderte med at de ikke vil benytte Facebook i sin kommunikasjonsvirksomhet. 

Det er flere forhold som gjør at direktør Helene Ingierd nå velger å slette siden. Det handler om Facebooks vesen, men også om komiteenes rolle:

  • FEK kan ikke garantere kontroll over brukernes opplysninger som deles via vår side. Dette er særlig alvorlig, gitt vårt samfunnsoppdrag. Respekt for den enkelte, inkludert personvern, er grunnleggende i forskningsetikken.
  • Deltakelse i den offentlige samtalen er viktig for FEK, men Facebook er også en arena for polarisering, og drives av en teknologi og algoritmer som ikke nødvendigvis fremmer en opplyst debatt.

Avslutter også Instagram

Instagram har vært en mindre viktig kanal for FEK, men også denne har vært benyttet i vår kommunikasjonsvirksomhet. Ettersom Instagram og Facebook har samme eiere, og det er grunn til å tro at utfordringene med datahåndtering gjelder tilsvarende for begge kanaler, har vi valgt også å avslutte vår tilstedeværelse på Instagram.

Vi håper brukere som har fulgt oss på Facebook og Instagram vil følge oss videre via nettsider, nyhetsbrev, podkast, Magasinet Forskningsetikk og andre kanaler. 

Meld deg på nyheitsbrevet vårt!

Meld deg på nyheitsbrevet vårt. Då får du jamlege nyheiter om verksemda vår og om forskingsetikk (ca 10 utsendingar per år).