Vi er tilgjengelige, også på hjemmekontor

Som følge av myndighetenes anbefalinger, er kontoret til De nasjonale forskningsetiske komiteene redusert bemannet for tiden. Det betyr at vi ikke alltid besvarer kontortelefonene. Men du kan fortsatt nå oss per mobiltelefon og e-post.

Fredag 13. mars stengte De nasjonale forskningsetiske komiteene sine kontorer. Årsaken var myndighetenes anbefalinger om å begrense aktivitet og møtevirksomhet som følge av covid-19-utbruddet. 

Nå har vi åpnet kontoret igjen for å ivareta nødvendige oppgaver, men det meste av virksomheten foregår fortsatt via hjemmekontor. Det er derfor enklest å nå oss per mobiltelefon og e-post. 

For generelle spørsmål, kontakt direktør Helene Ingierd, tlf: 900 80 503, eller kommunikasjonsrådgiver Ingrid S. Torp, tlf: 982 03 223. 
Generell e-post: post@forskningsetikk.no eller Ingrid.Torp@forskningsetikk.no.

For henvendelser til de respektive komiteer og utvalg, kontakt sekretariatsledere: 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag: 
Camilla Bø Iversen, 911 76 112. E-post: Camilla.Bo.Iversen@forskningsetikk.no

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora: 
Vidar Enebakk, tlf.: 922 01 274. E-post: Vidar.Enebakk@forskningsetikk.no

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi: Thomas Østerhaug, tlf: 92 049 452. E-post: Thomas.Osterhaug@forskningsetikk.no

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning: 
Annette Birkeland, tlf.: 954 74 756. E-post: Annette.Birkeland@forskningsetikk.no

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger: 
Lene Os Johannessen, tlf.: 419 28 851. E-post: Lene.Os.Johannessen@forskningsetikk.no

Virksomhetens personvernombud: 
Torunn Ellefsen, tlf: 908 58 218. E-post: Torunn.Ellefsen@forskningsetikk.no

Henvendelser til Magasinet Forskningsetikk: 
Elin Fugelsnes (redaktør), tlf: 922 85 230. E-post: Elin.Fugelsnes@forskningsetikk.no