Åpent møte: Kan forskningsetikk og personvern tøyes, når mye står på spill?

NSD - Norsk senter for forskningsdata og De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer til åpent møte i Bergen. Møtet vil også strømmes.

logoer for nsd og fek

Tid: 5. november, 2021. 10:00-14:30
Sted: Universitetsaulaen, Bergen og digitalt
Lenke til strømming: https://youtu.be/8QBLc_Ew7pY

Noen ganger er det vanskelig å forske innenfor de vanlige rammene av forskningsetikk og personvern. Det ble tydelig da pandemien rammet verden. Når behovet for kunnskap er akutt, kan for eksempel kravet til samtykke anses som mindre viktig. Men er det riktig å fravike regler og normer når det blåser som verst? Eller er det nettopp da vi må holde ekstra stø kurs?

Fredag 5. november inviterer NSD - Norsk senter for forskningsdata og De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) til et åpent møte om personvern og forskningsetikk i Bergen. Gjennom praktiske eksempler innenfor ulike fagområder forsøker vi å trekke noen lærdommer fra forskernes erfaringer.

Program

Programmet for dagen deles i tre tema. Det blir satt av god tid til pauser mellom de ulike delene.

1000-1015: Velkommen ved Vigdis Kvalheim, administrerende direktør i NSD.

Del 1 (1015-1115): Da NAV ville forske før de implementerte, gikk det galt

Å trø rett når man skal frembringe ny kunnskap på arbeid- og helsefeltet. Etiske utfordringer sett fra en helseforskers perspektiv.

Innlegg ved:

Silje Mæland, førsteamanuensis, UiB

Vidar Enebakk, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). (NESHs uttalelse om saken finner du her)

Ordstyrer: Ingvild Eide Graff, avdelingsdirektør i NSD

Lunsj 1115-1200

Del 2 (1200-1300): Da FHI ville holde halvparten av skolene stengt, men fikk nei

Innlegg ved:

Atle Fretheim, fagdirektør i Folkehelseinstituttet

Gry Oftedal, Leder for Senter for Filosofi og Vitenskap, IFIKK, HF, UiO

Ordstyrer: Thomas Østerhaug, sekretariatsleder i FEK

Del 3 (1315-1415): Debatten rundt smittesporings-appen

Innlegg ved:

Kyrre Lekve, viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Ordstyrer: Helene Ingierd, direktør i FEK

1415-1430 Avrunding ved Helene Ingierd, direktør i FEK