Hopp til hovedinnhold

Åpent møte om åpen forskning (2019)

«Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig»?

Forskningsrådets policy for åpen forskning er nå på høring. I den forbindelse inviterer Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til åpent møte om åpen forskning.

Tid: Onsdag 4. september 2019, klokken 12:00 - 15:00
Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, 04.09.2019, Pilestredet 46, Athene 2
Påmelding: Arrangementet er ferdig.

Om arrangementet: 

Åpen forskning fremmes som et ideal i forskningspolitikken både i EU og i Norge. Formålet er å bidra til kvalitet, relevans og nytte ved at forskningen tas i bruk. Åpenhet er også et forskningsetisk ideal, men forskningspolitiske føringer kan samtidig sette forskningsetikken under press. Hvordan kan vi sikre at ambisjonen om åpen forskning også er ansvarlig i forskningsetisk forstand?

I sentrale strategier om åpen forskning er ambisjonen ofte oppsummert i slagordet «Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig». Men hva betyr nødvendig? Ofte er det snakk om dilemmaer og behov for å avveie ulike hensyn eller normer mot hverandre.
Åpenhet er viktig, men hvordan balansere den mot personvern og beskyttelse av forskningsdeltakerne? Gjør slike hensyn forskning «lukket» fordi den ikke er «åpen», eller er den snarere ansvarlig? Om motsatt: Når er «åpen» forskning uansvarlig?
Brukermedvirkning og folkeforskning kan styrke tilliten til forskning, men hvor går grensen mellom åpen forskning og overstyring fra brukere eller oppdragsgivere? Når blir samspill i forskning snarere samrøre?
Forskningsrådet har nylig sendt på høring en «Policy for åpen forskning», og den blir presentert på møtet. Strategien har tre hovedmål: et velfungerende forskningssystem, bærekraftig samfunnsutvikling og å styrke tilliten til forskning. Høringsfrist er 27. september.

Velkommen til diskusjon om åpen forskning og forskningsetikk!

Program

12.00 – 12.15
Lene Bomann-Larsen (NESH): Velkommen
Vidar Enebakk (NESH): Introduksjon

12.15 – 12.30
Inger Marie Lid (VID): Etiske utfordringer i samproduksjon av kunnskap i forskning

12.30 – 12.45
Mia Vabø (NOVA/OsloMet): Spenningsfylte innovasjonsprosjekter

12.45 – 13.00
TBD: Forskningsetikken under press?

13.00 – 13.15
Marte Quenild (Forskningsrådet): Policy for åpen forskning

13.15 – 13.30
PAUSE (enkel servering)

13.45 – 15.00
Paneldebatt og spørsmål fra salen