Hopp til hovedinnhold

Digital sekretariatskaffe for redelighetsutvalg

Sitter du i sekretariatet til et redelighetsutvalg? Bli med på digital kaffe og erfaringsutveksling med Granskingsutvalget 18. februar. Tema er offentlighet.

Tid: torsdag 18. februar 2021 kl. 12:30 – 13:30

Sted: Zoom (digitalt). Lenke sendes ut til påmeldte dagen før arrangementet. 

Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål, kontakt sekretariatsleder Annette Birkeland

Granskingsutvalget inviterer nå til ny digital sekretariatskaffe for redelighetsutvalg/forskningsetiske utvalg. Dette er en uformell samling ment for dem som administrerer arbeidet med uredelighetssaker ved forskningsinstitusjonene, der man kan diskutere og utveksle erfaringer.   

Forslag til overordnet tema er offentlighet – hvordan praktiserer dere offentlighet i uredelighetssaker? Hvordan har dere løst problemstillinger knyttet til offentlighet? Er det noen problemstillinger som byr på særlige utfordringer?

Kontakt annette.birkeland@forskningsetikk.no hvis du har spørsmål.