Hopp til hovedinnhold

Forskningsetisk forum 2021: Hvordan når vi alle?

Forskningsinstitusjonene skal sørge for at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer. Hvordan sikrer vi dette?

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) gir forskningsinstitusjonene ansvar for å gi nødvendig opplæring i forskningsetikk og sørge for at alle som utfører eller deltar i forskning, kjenner anerkjente forskningsetiske normer. De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bistå i dette arbeidet og være en sentral støttespiller. Men hvordan når vi alle? Og hva innebærer god opplæring? 

Dette er tema for Forskningsetisk forum 2021. Forumet går av stabelen 14. september 10:00-12:45 og vil i år gjennomføres digitalt.

Du kan følge sendingen her: https://vimeo.com/event/1260680/37cb4f3e87

Under årets forum snakker vi om hvem som bør få opplæring i forskningsetikk og hvordan denne opplæringen best kan gjennomføres. Vi ser nærmere på gode eksempler: dilemmatrening fra Forskningsinstituttenes fellesarena og UiOs forskningsetiske skolering for vitenskapelig ansatte.  

De nasjonale forskningsetiske komiteene jobber med egne opplærings- og undervisningsressurser til fri benyttelse for alle som jobber med forskningsetikk. Under forumet får dere høre om arbeidet, og dere kan komme med ønsker og innspill. 

Program: 

Velkommen v/Helene Ingierd, direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) (10.00-10.10)

Panelsamtale: Hvem bør få opplæring i forskningsetikk, og hvordan?   
(10.10-10.55)

Deltakere: 
Knut Ruyter, vitenskapsombud v/UiO; 
Ingrid Lossius Falkum, leder i Akademiet for yngre forskere; 
Tore Skjetne, etikkombud i Sintef; 
Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam.  

Moderator: Ingrid S. Torp, kommunikasjonsrådgiver i FEK

Pause (10.55-11.10)

Opplæring i forskningsetikk for andre enn stipendiater
(11.10-12.15)

FFAs opplæringsressurser med dilemmatrening v/Agnes Landstad, Daglig leder i FFA 

UiOs opplegg for forskningsetikk for vitenskapelig ansatte v/Bjørn Ramberg, leder i forskningsetisk utvalg UiO 

Hvordan lære fagmiljøer å bruke forskningsetikk i praksis - eksempler fra OUS/UiO v/Katrine Ore, seniorrådgiver, UiO 

Pause (12.15-12.20)

FEKs opplæringsprosjekt og ressurser for bruk i opplæring 
(12.20-12.35)

v/ Lene Os Johannessen, prosjektleder, seniorrådgiver i FEK

Avslutning ved Helene Ingierd (12.35-12.45)

Forskningsetisk forum er for alle som jobber med forskning og forskningsetikk, både i offentlig og privat sektor, i administrasjon, forskning og ledelse. Målet med forumet er å være en møteplass for utveksling av erfaringer og ideer, slik at vi sammen kan løfte forskningsetikken i Norge. 

Les mer om forumet her.