Forskningsetisk forum 2022: Om publiseringsetikk og behandling av forskningsetiske saker

Årets forum tar for seg publiseringsetikk. I tillegg diskuteres en ny veileder for behandling av forskningsetiske spørsmål, forskningsetiske saker og uredelighetssaker, som De nasjonale forskningsetiske komiteene skal utarbeide.

Tid: 19. september kl. 10.00-16.00, deretter mingling for de som ønsker.
Sted: Nationaltheatret konferansesenter
Påmelding: nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 22. august. 

Forskningsetisk forum er et felles nasjonalt forum i forskningsetikk. Forumet arrangeres av De nasjonale forskningsetiske komiteene, og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk. Målet er erfaringsutveksling på tvers av fag og institusjoner.

Les mer om Forskningsetisk forum

Program 

10-12: Publiseringsetikk 

I forskningsetikken handler publiseringsetikk om etikken knyttet til vitenskapelig publisering. Vitenskapelig publisering skal fremme kvalitet, men det er mye som tyder på at dagens publiseringssystem kan være en kilde til forskningsetiske spenninger og utfordringer.   
  
Publiseringsetikk kan for eksempel være knyttet til fagfellevurdering, god henvisningssikk, medforfatterskap, finansiering og interessekonflikter.    
Publiseringsetikk omfatter også bredere spørsmål knyttet til røvertidsskrifter, åpen publisering og ulike insentiv- og belønningssystemer knyttet til finansiering, evaluering og ansettelser.    
 
Innledninger ved blant andre Bjørn T. Ramberg (leder for Forskningsetisk utvalg ved UiO) og Charlotte J. Haug (Internasjonal korrespondent, The New England Journal of Medicine).  

12-13: Lunsj 

13-14.30: Veileder for forskningsetiske spørsmål, forskningsetiske saker og uredelighetssaker

Forskningsetikkloven legger et stort ansvar på forskningsinstitusjonene for ivaretagelse av forskningsetikk. Lovens forarbeider beskriver uredelighetssaker og hvordan de skal behandles, mens forskningsetiske spørsmål og saker som ikke gjelder normbrudd i liten grad er omtalt. FEK ser, gjennom konkrete henvendelser og forespørsler om veiledning, at institusjonene har utfordringer med å skille mellom og håndtere ulike typer forskningsetiske spørsmål og saker. Veilederen skal inneholde en begrepsavklaring og gi råd og anbefalinger om hvordan institusjonene både kan legge til rette for forskingsetisk refleksjon og behandle ulike forskningsetiske saker. 
 
Innledning ved Thomas Østerhaug og Vidar Enebakk (FEK).  
Kommentarer fra Nina Sandberg (UHR) og Agnes Landstad (FFA) 

14.30-16.00: Gruppearbeid 

Innspill til veilederen. 

16- Mingling 

Påmelding til Forskningsetisk forum 2022

Ønsker lunsj
Ønsker å delta på tapas og mingling
Valgfritt samtykke: Jeg samtykker til at min e-post kan lagres av arrangøren og benyttes for å gi meg informasjon om lignende arrangementer senere.