Lederforum for forskningsetikk 2020

Under årets Lederforum for forskningsetikk snakket blant andre rektorene Dag Rune Olsen (UiB), Kathrine Skretting (INN), Svein Stølen (UiO) og Klaus Mohn (UiS) om sine erfaringer. I tillegg la vi frem nye nye funn fra det landsomfattende forskningsprosjektet Research Integrity in Norway (RINO), om sammenhengene mellom arbeidsmiljø/forskningskultur og forskningsintegritet.

Tid: 27. november, klokken 12.30-15.30.
Sted: Digitalt
Presentasjonene fra arrangementet er lenket i programmet under.

Arbeidet med forskningsetikk handler både om å fremme etisk god og ansvarlig forskning, og om å håndtere forskningsetiske saker og uredelighetssaker. Begge deler er et lederansvar.

Under årets lederforum la vi frem nye funn fra det landsomfattende forskningsprosjektet Research Integrity in Norway (RINO), et samarbeid mellom UiB, De nasjonale forskningsetiske komiteene og HVL, og vi diskuterte følgende spørsmål:

  • Hva er sammenhengene mellom arbeidsmiljø/forskningskultur og forskningsintegritet, og hvordan kan ledere bygge et arbeidsmiljø som fremmer integritet i forskning?
  • Hvordan bør ledere organisere arbeidet for å håndtere forskningsetiske saker og uredelighetssaker?

Program

12.30-12.40: Velkommen v/ Helene Ingierd, Direktør i FEK

12.40-13.50: Arbeidsmiljø og forskningskultur: Hvordan leder kan bidra til å fremme forskningsintegritet

Innledere:

Hva gjør vi hos oss? Innlegg fra:

13.50-14.10: Pause

14.10-15.20: Hvordan bør ledere organisere arbeidet for å håndtere forskningsetiske saker og uredelighetssaker?

Innledere:

  • Vidar Enebakk, sekretariatsleder i NESH: Forskningsetikk og uredelighet
  • Ragna Aarli, UiB og leder i Granskingsutvalget: Perspektiver fra Granskningsutvalget

Hvordan håndterer vi det? Innlegg fra:

15.20-15.30: Oppsummering og avslutning v/ Helene Ingierd