Hopp til hovedinnhold

Lederforum for forskningsetikk 27. november, 2020

Under årets Lederforum for forskningsetikk snakker blant andre rektorene Dag Rune Olsen (UiB), Kathrine Skretting (INN), Svein Stølen (UiO) og Klaus Mohn (UiS) om sine erfaringer. I tillegg legger vi frem nye nye funn fra det landsomfattende forskningsprosjektet Research Integrity in Norway (RINO), om sammenhengene mellom arbeidsmiljø/forskningskultur og forskningsintegritet.

Tid: 27. november, klokken 12.30-15.30.
Sted: Digitalt (lenke sendes ut senere). Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål, kontakt ingrid.torp@forskningsetikk.no.

Arbeidet med forskningsetikk handler både om å fremme etisk god og ansvarlig forskning, og om å håndtere forskningsetiske saker og uredelighetssaker. Begge deler er et lederansvar.

Under årets lederforum legger vi frem nye funn fra det landsomfattende forskningsprosjektet Research Integrity in Norway (RINO), et samarbeid mellom UiB, De nasjonale forskningsetiske komiteene og HVL, og vi ønsker diskusjoner rundt følgende spørsmål:

 • Hva er sammenhengene mellom arbeidsmiljø/forskningskultur og forskningsintegritet, og hvordan kan ledere bygge et arbeidsmiljø som fremmer integritet i forskning?
 • Hvordan bør ledere organisere arbeidet for å håndtere forskningsetiske saker og uredelighetssaker?

Program

12.30-12.40: Velkommen v/ Helene Ingierd, Direktør i FEK

12.40-13.50: Arbeidsmiljø og forskningskultur: Hvordan leder kan bidra til å fremme forskningsintegritet

Innledere:

 • Johs. Hjelbrekke, UiB: Hva er sammenhengene mellom arbeidsmiljø/forskningskultur og forskningsintegritet? Nye analyser fra RINO-prosjektet

Hva gjør vi hos oss? Innlegg fra:

 • Dag Rune Olsen, rektor UiB
 • Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning
 • Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet

13.50-14.10: Pause

14.10-15.20: Hvordan bør ledere organisere arbeidet for å håndtere forskningsetiske saker og uredelighetssaker?

Innledere:

 • Vidar Enebakk, sekretariatsleder i NESH: Forskningsetikk og uredelighet
 • Ragna Aarli, UiB og leder i Granskingsutvalget: Perspektiver fra Granskningsutvalget

Hvordan håndterer vi det? Innlegg fra:

 • Svein Stølen, rektor ved UiO
 • Heidi Ormstad, viserektor for forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger

15.20-15.30: Oppsummering og avslutning v/ Helene Ingierd