Lederforum 2022: Sikkerhet og forskningsetikk i internasjonalt forskningssamarbeid 

25. november arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Lederforum for forskningsetikk. Forumet ble etablert i 2018 og er en møteplass for institusjonsledere. Tema i år er sikkerhet og forskningsetikk i internasjonalt forskningssamarbeid.

25. november arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Lederforum for forskningsetikk. Forumet ble etablert i 2018 og er en møteplass for institusjonsledere. Tema i år er sikkerhet og forskningsetikk i internasjonalt forskningssamarbeid.

Tid: 25. november, 12.15-15.15. Servering fra kl.12:00  
Sted: Faros, Forskningsparken, Oslo (Se veibeskrivelse)
Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål, kontakt ingrid.torp@forskningsetikk.no

Om arrangementet: De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) skal bidra til at forskning i Norge skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Lederforum for forskningsetikk er initiert av FEK, og skal være en møteplass for ledere ved forskningsinstitusjonene for å diskutere felles utfordringer og erfaringer.  

Om årets tema 

Vi står i en endret sikkerhetssituasjon. I disse dager foreligger forslag om endringer i eksportkontrollregelverket som tilsier at mange beslutninger om kunnskapsoverføring skal kontrolleres spesielt av Utenriksdepartementet fremover. Flere, inkludert FEK, har tatt til orde for at dette vil redusere institusjonenes autonomi, og at forslaget til endringer kan hindre viktig kunnskapsutvikling som kan komme samfunnet til gode, legge lokk på kvalitetssikringsmekanismer i forskningen og diskriminere enkeltforskere.  

Internasjonalt forskningssamarbeid er avgjørende for utviklingen av ny kunnskap og en del av vitenskapens etos. På samme måte er åpenhet et grunnleggende forskningsetisk prinsipp. Samtidig er det legitime begrensninger på hovedkravet om åpenhet, for eksempel av personvernhensyn eller av hensyn til sikkerhet.  

Global Science Forum, OECD har nylig lansert rapporten Integrity and security in the global research ecosystem, som oppsummerer beste praksiser og inkluderer en rekke anbefalinger til myndigheter, forskningsfinansiører og forskningsinstitusjoner for å håndtere spenninger mellom frihet og sikkerhet. I Norge utarbeides egne retningslinjer for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid.   

Vi inviterer til diskusjon rundt følgende spørsmål:  

  • Hvordan håndterer institusjonene vurderinger knyttet til internasjonalt forskningssamarbeid og risiko for misbruk av forskning?   
  • Hva er de største utfordringene og dilemmaene, og hvordan kan nye reguleringer og retningslinjer bidra til å styrke de vurderingene som gjøres?    
  • Hvordan fremme dialog og en god arbeidsdeling mellom ulike aktører i forskningssystemet, som ivaretar akademisk frihet, sikkerhet og forskningsetikk?    

Program 

12:15-12:30: Research ethics and security, Helene Ingierd, direktør i FEK   

12:30-12:50: Integrity and security in the global research ecosystem, Carthage Smith, Head of the Global Science Forum, OECD (in English)  

12:50-13:00: Om eksportkontrollregelverket, Ingrid Handeland, UD  

13:00-13:10: Om retningslinjer for ansvarlig kunnskapssamarbeid, Hege Toje, prosjektleder, HK-dir.   

13:10-13:20: Forskererfaringer, Heidi Østbø Haugen, professor ved UiO og leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)  

13:20-13:30: Forskererfaringer, Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI 
Kort pause  

13:50-14:00: Åse Gornitzka, prorektor ved UiO

14:00-14:10: Tor Grande, prorektor for forskning og formidling ved NTNU  

14:10-14:20: Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI  

14:20-14:30: Klaus Mohn, rektor ved UiS  

14:30-15:15: Panelsamtale med institusjonslederne, ledet av Ingrid Torp, komm.rådgiver i FEK