Lederforum 2023: Samarbeid i forskningen

23. november arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Lederforum for forskningsetikk. Forumet ble etablert i 2018 og er en møteplass for institusjonsledere. Tema i år er samarbeidsprosjekter med flere aktører.

23. november arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Lederforum for forskningsetikk. Forumet ble etablert i 2018 og er en møteplass for institusjonsledere. Tema i år er samarbeidsprosjekter med flere aktører.

Tid: 23. november, 10.00-13.30. Lunsj kl. 11:20  - 11.50
Sted: Litteraturhuset, Oslo (Se kart nederst på denne siden)
Påmelding nederst på siden.
For spørsmål, kontakt ingrid.torp@forskningsetikk.no

Om arrangementet: De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) skal bidra til at forskning i Norge skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Lederforum for forskningsetikk er initiert av FEK, og skal være en møteplass for erfaringsutveksling og debatt om aktuelle forskningsetiske spørsmål.  

Om årets tema 

Norge og verden står ovenfor mange og store utfordringer. For å møte disse, er det bred enighet om at det er nødvendig med mer forskning i samarbeid med aktører fra blant annet næringslivet og offentlig forvaltning. FEK ser samtidig at forskingsetiske normer kan komme under press i ulike former for samarbeid. Henvendelser til FEK de siste årene viser at samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og andre aktører kan være forskningsetisk utfordrende og gi opphav til interessekonflikter, og at normer om uavhengighet og åpenhet kan komme under press. FEK ser også at slikt samarbeid kan gi opphav til uklare ansvarsforhold.  

Noen av spørsmålene vi ønsker å diskutere er:  

  • Hvilke krav til forskningsetikk bør forskningsfinansierende instanser stille?  
  • Hvordan gjøres parter som oppdragsgivere eller medforskere kjent med anerkjente forskningsetiske normer?  
  • Hvilket selvstendig ansvar har forskningsutførende institusjoner for forskningsetikken?

Program (endringer kan forekomme)

DEL 1 

10:00-10:10: Helene Ingierd, direktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene 

10:10-10:25: Mari Sundli Tveit, adm. direktør, Forskningsrådet 

10:25-10:35: Jan-Ole Hesselberg, programansvarlig, Stiftelsen Dam og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag 

10:35-10:50: Samtale om hvilken rolle forskningsfinansiører bør spille i arbeidet med forskningsetikk 

DEL 2 

10:50-11:05: Dag Rune Olsen, rektor, UiT - Norges arktiske universitet  

11:05-11:20: Margareth Hagen, rektor, Universitetet i Bergen  

11:20-11:40: Lunsj 

11:40-11:55: Tanja Storsul, prorektor for forskning og utvikling, OsloMet 

11:55-12:10: Ellen-Marie Forsberg, adm. direktør NORSUS

12:10-12:25: Åse Gornitzka, prorektor for forskning og internasjonalisering, Universitetet i Oslo 

12:25-12:30 Pause 

DEL 3 

12:30-12:45: Marit Moan, prosjektleder Universitetskommune TRD3.0 oppvekst og utdanning, Trondheim kommune 

12:45-13:00 Anne-Cathrine Grambo, avdelingsdirketør FoU, Kunnskapsavdelingen, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

13:00-13:30: Samtale med ledere for forskningsinstitusjonene og andre forskningsutførende aktører 

Avslutning v/Helene Ingierd 

Påmelding Lederforum for forskningsetikk 2023