Hopp til hovedinnhold

Lederforum 2021: Akademisk frihet som lederansvar 

26. november arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Lederforum for forskningsetikk. Forumet ble etablert i 2018 og er en møteplass for institusjonsledere.

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo 
Tid: 26. november, 10:00-13.45 
Påmelding

Akademisk frihet er en grunnleggende forutsetning for fri forskning, og innebærer blant annet at forskere fritt kan stille spørsmål, velge metoder for sin forskning, og formidle resultater offentlig. Dette er igjen avgjørende for at forskersamfunnet skal kunne regulere seg selv etter etiske og vitenskapelige prinsipper, og dermed for at forskningen skal skje i henhold til anerkjente forskningsetiske normer (jf. universitets- og høyskoleloven § 1-5 første ledd). Den akademiske friheten er imidlertid under press på ulike måter. De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er kjent med tilfeller der oppdragsgiver eller samarbeidspartnere forsøker å endre eller stoppe kritisk forskning som kan skade deres interesser. 

en fersk undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning svarer 12 % av forskere at de lar være å formidle forskningsfunn i offentligheten, pga. hets og kritikk. Regjeringen har nå oppnevnt et utvalg som skal vurdere et sterkere vern av den akademiske ytringsfriheten og hvilket ansvar institusjonene har for å verne og støtte den. 

Med dette som bakteppe inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene til Lederforum, der vi ønsker å belyse og diskutere følgende spørsmål: 

  • Hvorfor er akademisk frihet en forutsetning for forskningsetikken? 
  • Hva innebærer akademisk frihet for lederansvaret? 
  • Hvilke tiltak bør ledere initiere for å sikre akademisk frihet ved institusjonen?

Program

10:00-10:10: Helene Ingierd: Akademisk frihet under press 
Helene Ingierd er direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene 

10:10-10:30: Sofie Høgestøl: Om akademisk ytringsfrihet og arbeidet i ekspertgruppen 
Sofie Høgestøl er førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, UiO, og medlem av ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet 

10:30-10:45: Vidar Enebakk: Akademisk frihet som forutsetning for forskningsetikk  
Vidar Enebakk er sekretariatsleder i De nasjonale forskningsetiske komiteene 

10:45-11:00: Mari Sundli Tveit: Om forskningsfinansiering og akademisk frihet 
Mari Sundli Tveit er direktør i Norges forskningsråd 

11:00-11:15: Pause 

11:15-11:25: Innlegg fra Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen  

11:25-11.35: Akademisk frihet og ansvarsdeling i et flernivåsystemÅse Gornitzka, prorektor ved Universitetet i Oslo 

11:35-11.45: Innlegg fra Norunn Myklebust, administrerende direktør i NINA 

11.45-11:55: Akademisk frihet: oppdragsgivers agenda og lederens ansvar, Tanja Storsul, direktør i ISF 

12:00-12:45: Lunsj 

12:45-12:55: Innlegg fra Curt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

12:55-13:05: Er samarbeid med næringslivet en begrensning for akademisk frihet?, Anne Borg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

13:05-13:40: Panelsamtale  
Ordstyrer: Ingrid Torp, kommunikasjonsrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene 

13.40-13:45: Avslutning 

Påmelding Lederforum 2021

Påkrevd samtykke
Frivillig samtykke