Lederforum 2021: Akademisk frihet som lederansvar 

26. november arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Lederforum for forskningsetikk. Forumet ble etablert i 2018 og er en møteplass for institusjonsledere. Tema i år er akademisk frihet som lederansvar 

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo 
Tid: 26. november, 10:00-13.45 
Påmeldingen er stengt. For spørsmål, kontakt Ingrid Torp, kommunikasjonsrådgiver.

Akademisk frihet er en grunnleggende forutsetning for fri forskning, og innebærer blant annet at forskere fritt kan stille spørsmål, velge metoder for sin forskning, og formidle resultater offentlig. Dette er igjen avgjørende for at forskersamfunnet skal kunne regulere seg selv etter etiske og vitenskapelige prinsipper, og dermed for at forskningen skal skje i henhold til anerkjente forskningsetiske normer (jf. universitets- og høyskoleloven § 1-5 første ledd). Den akademiske friheten er imidlertid under press på ulike måter. De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er kjent med tilfeller der oppdragsgiver eller samarbeidspartnere forsøker å endre eller stoppe kritisk forskning som kan skade deres interesser. 

en fersk undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning svarer 12 % av forskere at de lar være å formidle forskningsfunn i offentligheten, pga. hets og kritikk. Regjeringen har nå oppnevnt et utvalg som skal vurdere et sterkere vern av den akademiske ytringsfriheten og hvilket ansvar institusjonene har for å verne og støtte den. 

Med dette som bakteppe inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene til Lederforum, der vi ønsker å belyse og diskutere følgende spørsmål: 

  • Hvorfor er akademisk frihet en forutsetning for forskningsetikken? 
  • Hva innebærer akademisk frihet for lederansvaret? 
  • Hvilke tiltak bør ledere initiere for å sikre akademisk frihet ved institusjonen?

Program

10:00-10:10: Helene Ingierd: Akademisk frihet under press 
Helene Ingierd er direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene 

10:10-10:20: Vidar Enebakk: Akademisk frihet som forutsetning for forskningsetikk  
Vidar Enebakk er sekretariatsleder i De nasjonale forskningsetiske komiteene 

10:20-10:30: Jesper Werdelin Simonsen: Om forskningsfinansiering og akademisk frihet 
Jesper Werdelin Simonsen er områdedirektør for samfunnsutvikling og digitalisering i Norges forskningsråd 

10:30-10:40: Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

10:40-11:00: Spørsmål og diskusjon

11:10-11:15: Pause 

11:15-11.25: Akademisk frihet og ansvarsdeling i et flernivåsystemÅse Gornitzka, prorektor ved Universitetet i Oslo 

11:25-11.35: Innlegg fra Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen   

11.35-11:45: Akademisk frihet: oppdragsgivers agenda og lederens ansvar, Tanja Storsul, direktør i ISF 

11:45-12:00: Spørsmål og diskusjon

12:00-12:30: Lunsj 

12:30-12:40: When research councils and corporate publishers conspire to limit academic freedom, Curt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

12:40-12:50: Innlegg fra Norunn Myklebust, administrerende direktør i NINA 

12:50-13:00: Spørsmål og diskusjon

13:00-13:25: Panelsamtale  
Ordstyrer: Ingrid Torp, kommunikasjonsrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene 

13.25-13:30: Avslutning  ved Helene Ingierd