Nasjonalt seminar om behandling av uredelighetssaker

Nasjonalt utvalg for behandling av uredelighet i forskning (GRU) inviterer til seminar.

Tid og sted: Tirsdag 23. november 2021 kl. 1000-1530, på Nationaltheatret konferansesenter (fysisk møte).

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter

Program

10:00-10:15  Velkommen v/Ragna Aarli og Annette Birkeland

10:15-11:00  Innsyn og offentlighet i uredelighetssaker v/Kari Bjørke, KD

11:00-11:15  Forberede FOO Camp – valg av temaer/spørsmål

11:15-11:30  Pause

11:30-13:00  Sak om bildemanipulasjon behandlet i Felles redelighetsutvalg for med.fak UiO, OUS og Ahus v/professor Ole M. Sejersted

13:00-13:45  Lunsj

13:45-15:00  FOO camp (se nedenfor)

15:00-15:30  Felles oppsummering og avslutning

 

FOO Camp:

FOO Camp er en ustrukturert seminarform der deltakerne selv foreslår temaer. På seminaret gjennomføres FOO Camp-delen som gruppediskusjoner, der spørsmålene som diskuteres er foreslått av deltakerne selv. Deltakerne vil få tilgang til et delt dokument der man kan foreslå spørsmål/tema til diskusjon, i tillegg til at man kan melde inn forslag på selve seminaret.

Smittevern

Seminaret avholdes i et stort lokale, og man kan sitte med den avstanden man selv ønsker og finner forsvarlig. Det serveres individuell mat, ikke buffet.

Påmelding

Samtykke
Frivillig samtykke