Påmelding til Årskonferanse 2022

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer medlemmer i komiteer og utvalg til årskonferanse 7. mars 2022.

Tid: 7. mars 10:00-17:00. Middag fra 19:00
Sted: Clarion Hotel Oslo (Dronning Eufemias gate 15, Oslo)
Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål, send en e-post til post@forskningsetikk.no.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har til felles at de alle er faglig uavhengige og rådgivende instanser i forskningsetiske spørsmål. Årskonferansen er en årlig møteplass for alle medlemmer i komiteer og utvalg og sekretariatet, for faglig påfyll og erfaringsutveksling.
Fokus på årskonferansen i 2022 er opplæring i forskningsetikk – både i grunnleggende rammeverk og aktuelle temaer, og erfaringsutveksling knyttet til hva komite- og utvalgsarbeid i FEK innebærer. Målet med dagen er å gi en innføring i hva som utgjør det normative grunnlaget for forskningsetikken i Norge, hvordan komiteer og utvalg arbeider og kommer frem til uttalelser og vedtak, og hva rollen som komite- og utvalgsmedlem innebærer. Programmet skal være relevant for både nye og gjenoppnevnte medlemmer.

Hvert år velger FEK bestemte faglig temaer komiteer og utvalg arbeider sammen om på tvers, noe som blant annet gjenspeiles i felles arrangementer og produkter. I 2022 er de faglig temaene akademisk frihet og publiseringsetikk.

Last ned programmet her: Årskonferansen 2022

Komiteer og utvalg skal etter planen ha egne møter 8. mars. Det kommer mer informasjon om dette senere, men vi ber om en påmelding for å sikre ev. overnatting.

NB! Vi håper å kunne gjennomføre årskonferansen fysisk. Dersom det blir nødvendig på grunn av smittesituasjonen, vil vi i stedet gjennomføre en forkortet årskonferanse digitalt denne dagen.