Seminar med Granskingsutvalget: Medforfatterskap og institusjonenes ansvar

1. november arrangerer Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) åpent seminar.

Tid: 1. november, 10.00-15.30
Sted: Litteraturhuset i Oslo (det blir ikke mulighet for digital deltagelse)
Påmeldingen er nå full. For spørsmål, kontakt Ragnhild.Aursnes.Dammen@forskningsetikk.no

Seminaret er åpent for alle, men er kanskje spesielt relevant for forskningsinstitusjonenes redelighetsutvalg inkludert deres sekretariater, for undervisere i forskningsetikk, for forskningsledere samt for lederne ved forskningsinstitusjonene.

Tema for dagen er todelt: 

  • Medforfatterskap - når blir man medforfatter og hvilket forskningsetisk ansvar medfører det?  
  • Institusjonens ansvar for forskningsetikk - hva innebærer dette ansvaret og hvordan praktiseres det?

Formiddagstemaet blir medforfatterskap, mens ettermiddagstemaet blir institusjonenes ansvar. Det vil bli servert lunsj og pausemat. Vi legger opp dagen som en kombinasjon av innledere med spørsmål i plenum og løsning av oppgaver i grupper.

For spørsmål, kontakt utvalgets sekretariatsleder Ragnhild Aursnes Dammen, ragnhild.aursnes.dammen@forskningsetikk.no