Storfellesmøte 2022: Påmeldingen er åpen

NEM og REK Sør-øst B inviterer medlemmer i REK og NEM til Storfellesmøte 18.-19. oktober. Hovedtema er evaluering av helseforskningsloven.

Hva ligger i helsebegrepet? Er helseforskningsloven elastisk nok til å håndtere nye metoder? NEM er i gang med en evaluering av helseforskningsloven og Storfellesmøtet diskuterer disse og flere spørsmål, med relevante innledere. 

I tillegg ser vi nærmere på overføring av myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikt, og hva dette vil bety for REKs vurderinger. Og vi får høre om Helsetilsynets arbeid med tilsyn knyttet til medisinsk og helsefaglig forskning. 

Storfellesmøtet avholdes på Clarion Hotel The Hub i Oslo 18.-19. oktober.
Dag 1: Registrering 10.30-11.30. Lunsj 11.30-12.30. Møtestart 12.30. 
Dag 2: Møte 09.00-13.00. Lunsj og avreise: 13.00-14.00. 

Endelig program legges ut og sendes påmeldte nærmere arrangementet.
For spørsmål, kontakt Camilla Bø Iversen, camilla.bo.iversen@forskningsetikk.no.

Påmelding, Storfellesmøtet 2022

Overnatting 17.-18. (For NEM og øvrige med lang reisevei)
Overnatting 18.-19.
Lunsj 18. (11.30-12.30)
Festmiddag 18. (Apéritif fra 19.00)
Lunsj 19. (13.00-14.00)
Jeg er NEM-medlem og deltar på møte 17. oktober
Samtykke