Tilbakemelding, Årskonferansen 2023

Takk for deltagelsen. Vi ønsker tilbakemeldinger på hva som var bra og hva som kan forbedres til neste år.

Her er programmet.

Hvordan fungerte det faglige opplegget?