Tilbakemelding Forskningsetisk forum 2022

Kjære deltager på Forskningsetisk forum 2022. Vi håper du kan gi oss en rask tilbakemelding på hva som fungerte bra og mindre bra under årets forum, samt hva vi eventuelt bør ta opp neste gang. På forhånd tusen takk!

Programmet finner du her: Forskningsetisk forum 2022
Vi har også publisert oppsummering av dagen, med lenke til opptak av plenumssesjoner.

Evaluering Forskningsetisk forum