Høringssvar: Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger retningslinjer

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) har gjennomført en åpen høring for å få innspill til Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger.

Høringsrunden ble avsluttet 1. februar 2022. Du kan lese mer om høringen og veilederen her

Her finner du høringsinnspillene som har kommet inn, i alfabetisk rekkefølge.