Bestill publikasjoner / Order publications

Her kan du bestille gratis publikasjoner. Noen er kun tilgjengelige digitalt og kan lastes ned via lenke. Publikasjonene er listet opp i kronologisk rekkefølge, med unntak av de fagspesifikke retningslinjene - som ligger øverst. Fyll inn antall etter hver ønsket publikasjon, samt navn og adresse. Du må i tillegg samtykke til at vi lagrer opplysningene dine midlertidig i forbindelse med utsending.

INFORMATION IN ENGLISH: Order free publications here. Some are only available digitally and can be downloaded. Fill in the wanted number of publications after each title. You must also fill in your name and adress and agree to us temporarily storing your data.

 

Fyll inn skjemaet / Fill in the form

Samtykke (obligatorisk) / Consent (mandatory)

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (2021). Foreløpig kun tilgjengelig digitalt. Last ned pdf

De berørte etter 22. juli: Forskningsetiske perspektiver (kun tilgjengelig digitalt / only available digitally)

Last ned / download (tilgjengelig via forlagets nettsider, åpen tilgang / available through the publishers website, open access) 

Last ned / download (pdf tilgjengelig via forlagets nettsider / pdf available open access from the publishers website)

Last ned / download (tilgjengelig via forlagets nettside, åpen tilgang / available on publishers website - open access)

Forskning og penger (foreligger kun i digital versjon / only available digitally)

Last ned / Download