Bestill publikasjoner / Order publications

Her kan du bestille gratis publikasjoner. Noen er kun tilgjengelige digitalt og kan lastes ned via lenke. Publikasjonene er listet opp i kronologisk rekkefølge, med unntak av de fagspesifikke retningslinjene - som ligger øverst. Fyll inn antall etter hver ønsket publikasjon, samt navn og adresse. Du må i tillegg samtykke til at vi lagrer opplysningene dine midlertidig i forbindelse med utsending.

Fyll inn skjemaet / Fill in the form

Samtykke (obligatorisk) / Consent (mandatory)

De berørte etter 22. juli: Forskningsetiske perspektiver (kun tilgjengelig digitalt / only available digitally)

Last ned / download (tilgjengelig via forlagets nettsider, åpen tilgang / available through the publishers website, open access) 

Last ned / download (pdf tilgjengelig via forlagets nettsider / pdf available open access from the publishers website)

Last ned / download (tilgjengelig via forlagets nettside, åpen tilgang / available on publishers website - open access)

Forskning og penger (foreligger kun i digital versjon / only available digitally)

Last ned / Download