Contact us

Contact information for the secretariat. Inquiries to the committees can be directed to the committee director.

For general requests, please contact our secretary: +47 23 31 83 00, or by e-mail: post@forskningsetikk.no.

Mail address: Kongens gate 14, 0153 Oslo, Norway.

Billing address:
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Press contact: Ingrid S. Torp. Phone: +47 98 20 32 23

Helene Ingierd

Helene Ingierd

Tel: (+47) 900 80 503
helene.ingierd@forskningsetikk.no

Direktør, tidligere sekretariatsleder i NENT og NESH. Ingierd har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. EN: General director, former director of NENT and NESH. Ingierd holds a Phd in political science.

Ragnhild Aursnes Dammen

Ragnhild Aursnes Dammen

Tel: (+47) 90 54 99 26
ragnhild.aursnes.dammen@forskningsetikk.no

Jurist og sekretariatsleder i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. EN: Director of The National Commission for the Investigation of Research Misconduct

Camilla Bø Iversen

Camilla Bø Iversen

Tel: (+47) 911 76 112
camilla.bo.iversen@forskningsetikk.no

Jurist og sykepleier. Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). EN: Director of The National Committee for Medical and Health Research Ethics (NEM).

Vidar Enebakk

Vidar Enebakk

Tel: (+47) 922 01 274
vidar.enebakk@forskningsetikk.no

Vidar Enebakk er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Han har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra UiO. EN: Director of The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH).

Elin Fugelsnes

Elin Fugelsnes

Tel: (+47) 922 85 230
Elin.Fugelsnes@forskningsetikk.no

Elin Fugelsnes er redaktør for Magasinet Forskningsetikk. EN: Senior advisor. Editor of the Research Ethics Magazine.

Anjam Latif Shuja

Anjam Latif Shuja

Tel: +47 46 41 23 15
Anjam.Latif.Shuja@forskningsetikk.no

Seniorrådgiver HR og økonomi. EN: Senior advisor within HR and finance.

Lene Os Johannessen

Lene Os Johannessen

Tel: (+47) 419 28 851
Lene.Os.Johannessen@forskningsetikk.no

Seniorrådgiver og sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget). EN: Director of The National Committee for Research Ethics on Human Remains.

Maria Sandhaug

Maria Sandhaug

Tel: (+47) 928 29 226
Maria.Sandhaug@forskningsetikk.no

Seniorrådgiver. Faglig koordinator for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). EN: Senior advisor, coordinator REK-NEM.

Lise Beate Strand

Tel: (+47) 23 31 83 00
lise.beate.strand@forskningsetikk.no

Lise Beate (Ate) Strand er sekretær i De nasjonale forskningsetiske komiteene. EN: Secretary for the committees.

Ingrid Synnøve Torp

Ingrid Synnøve Torp

Tel: (+47) 98 20 32 23
ingrid.torp@forskningsetikk.no

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør. EN: Communications officer / Web editor

Thomas Østerhaug

Thomas Østerhaug

Tel: (+47) 92 049 452
Thomas.Osterhaug@forskningsetikk.no

Thomas Østerhaug er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). EN: Director of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT).