Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til de ansatte i sekretariatet. Henvendelser til komiteene kan rettes til sekretariatsleder for den enkelte komité/utvalg.

For generelle henvendelser eller generell veiledning, kan du ta kontakt via vårt sentralbord: 23 31 83 00. Vi gjør oppmerksom på at vi som offentlig myndighet har plikt til å lagre arkivverdige dokumenter. Vi følger også offentlighetslovens krav om innsyn. Registrering, lagring og utlevering av saksbehandlingsmateriale skjer i henhold til lovgivningen. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.  

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev

Postadresse: Kongens gate 14, 0153 Oslo.

Fakturaadresse:
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Pressekontakt: Ingrid S. Torp, kommunikasjonsrådgiver. Tlf: 98 20 32 23.

Helene Ingierd

Helene Ingierd

Tlf: (+47) 23 31 83 04 / (+47) 900 80 503
helene.ingierd@forskningsetikk.no

Direktør, tidligere sekretariatsleder i NENT og NESH. Ingierd har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. EN: General director, former director of NENT and NESH. Ingierd holds a Phd in political science.

Brittelise Bakstad

Tlf: (+47) 23 31 83 24 / (+47) 920 22 511
brittelise.bakstad@forskningsetikk.no

Seniorrådgiver. Faglig koordinator for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). EN: Senior advisor, coordinator REK-NEM.

Aisha Bibi

Tlf: (+47) 23 31 83 22 / (+47) 98 03 53 79
Aisha.Bibi@forskningsetikk.no

Jurist og seniorrådgiver. EN: Senior advisor, law

Annette Birkeland

Annette Birkeland

Tlf: (+47) 23 31 83 09 / (+47) 954 74 756
annette.birkeland@forskningsetikk.no

Jurist og sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. EN: Director of The National Commission for the Investigation of Research Misconduct

Camilla Bø Iversen

Tlf: (+47) 23 31 83 03 / (+47) 911 76 112
camilla.bo.iversen@forskningsetikk.no

Jurist og sykepleier. Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). EN: Director of The National Committee for Medical and Health Research Ethics (NEM).

Torunn Ellefsen

Tlf: (+47) 23 31 83 06 / (+47) 908 58 218
torunn.ellefsen@forskningsetikk.no

Seniorrådgiver HR og økonomi. EN: Senior advisor within HR and finance.

Vidar Enebakk

Vidar Enebakk

Tlf: (+47) 23 31 83 02 / (+47) 922 01 274
vidar.enebakk@forskningsetikk.no

Vidar Enebakk er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Han har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra UiO. EN: Director of The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH).

Elin Fugelsnes

Elin Fugelsnes

Tlf: (+47) 23 31 83 11 / (+47) 922 85 230
Elin.Fugelsnes@forskningsetikk.no

Elin Fugelsnes er redaktør for Magasinet Forskningsetikk. EN: Senior advisor. Editor of the Research Ethics Magazine.

Lene Os Johannessen

Lene Os Johannessen

Tlf: (+47) 23 31 83 17 / (+47) 419 28 851
Lene.Os.Johannessen@forskningsetikk.no

Seniorrådgiver og sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget). Fungerende sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget). EN: Senior advisor and Director of The National Committee for Research Ethics on Human Remains. Working Director for The National Commission for the Investigation of Research Misconduct.

Lise Beate Strand

Tlf: (+47) 23 31 83 00
lise.beate.strand@forskningsetikk.no

Lise Beate (Ate) Strand er sekretær i De nasjonale forskningsetiske komiteene. EN: Secretary for the committees.

Ingrid Synnøve Torp

Ingrid Synnøve Torp

Tlf: (+47) 23 31 83 07/ (+47) 98 20 32 23
ingrid.torp@forskningsetikk.no

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør. EN: Communications officer / Web editor

Thomas Østerhaug

Tlf: (+47) 92 049 452
Thomas.Osterhaug@forskningsetikk.no

Thomas Østerhaug er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). EN: Director of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT).