Skip to main content

Contact the committee

Lene Os Johannessen

Lene Os Johannessen

Tel: (+47) 23 31 83 17
Lene.Os.Johannessen@forskningsetikk.no

Seniorrådgiver og sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget). EN: Director of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT) and The National Committee for Research Ethics on Human Remains.