Hopp til hovedinnhold

Kontakt Skjelettutvalget

Dersom du har spørsmål om Skjelettutvalgets arbeid, eller om en konkret sak, kan du kontakte sekretariatsleder Lene Os Johannessen.

Du kan også ta kontakt via vårt sentralbord

Hvem kan henvende seg til utvalget?

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er et rådgivende nasjonalt utvalg som skal bidra til å fremme etisk god og ansvarlig forskning på menneskelige levninger. Utvalget er et fagorgan tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Mandatet gis av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og utvalget er faglig uavhengig. Utvalget gir råd og veiledning, i dialog med institusjoner og enkeltforskere, i forskningsetiske spørsmål relatert til forskning på og forskningsrelatert håndtering av menneskelige levninger. Utvalget kan behandle henvendelser og gi råd om forskningsprosjekter, undervisning, formidling, utstillinger, repatriering, samt håndtering av menneskelige levninger i forvaltningen og i arkeologiske utgravninger.  For mer informasjon om utvalget, se Om Skjelettutvalget

Om saksbehandlingen

Skjelettutvalget behandler innkomne henvendelser om forskningsetisk vurdering i utvalgsmøter. Utvalget består av medlemmer fra hele landet og møtes vanligvis fire ganger i året. For å være garantert behandling i møte, må henvendelsen være sendt inn tre uker i forkant av det aktuelle møtet. Unntaksvis åpnes det for kortere frist og for behandling av henvendelser på e-post. Dette avhenger av prosjektet og henvendelsen. Utvalgets møtedatoer er tilgjengelig her. Vi oppfordrer til å ta kontakt med utvalget, ved sekretariatsleder Lene Os Johannessen (lene.os.johannessen@forskningsetikk.no), på et tidlig stadium i prosjektet for veiledning og avklaring av videre prosess. Dersom du skal søke om ekstern finansiering, oppfordres du også til å henvende seg for å få veiledning. 

For å kunne behandle henvendelsen din, ber vi deg om å besvare punkt 1 – 14 under. Ingen punkter bør være lengre enn 1500 tegn (ekskludert mellomrom). Du vil bli bedt om å laste opp en etisk egenerklæring og en prosjektbeskrivelse som vedlegg til slutt i skjemaet. 

Trenger du teknisk hjelp i forbindelse med utfylling av nettskjema, ta kontakt med Ingrid S. Torp (webredaktør), tlf: 23 31 83 07 / 98 20 32 23, eller per e-post: ingrid.torp@forskningsetikk.no. 

Veiledninger

Gjelder henvendelsen en av følgende, se vår veiledning

  • Materiale som ikke er samlet inn?
  • Materiale som befinner seg i en samling? 
  • Samisk skjelettmateriale? 
  • Forskning av medisinsk eller helsefaglig karakter? 

Skjema for henvendelser

Fylles inn digitalt

Innebærer forskningen uttak av prøver fra materiale?

Forskning som ikke innebærer uttak av prøver fra materiale

Påkrevd samtykke

Forskning som innebærer uttak av prøver fra materiale

Samtykke