Nye oppgaver til Helsedataservice

Fra 15. mars får Helsedataservice myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten.

Fra og med 15. mars 2023 overtar Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice vedtaksmyndigheten for en rekke sentrale helseregistre. Endringen omfatter også dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Dette gjelder helseopplysninger til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap (se Forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata).

Målet med endringen er, ifølge Helsedata.no, enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata.

Les mer her: Endringer i myndighet til å treffe vedtak om tilgang til helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten