Om retningslinjene

To av komiteene har egne fagspesifikke retningslinjer. I tillegg finnes en rekke retningslinjer for medisinfeltet, samt egne veiledere for spesifikke forskningsområder. Granskingsutvalget har også laget en veileder for institusjonenes rapportering til utvalget. Komiteene har i fellesskap utarbeidet generelle forskningsetiske retningslinjer.