Forside av veilederen

Ny ressurs:

Veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk

– Hvordan kan institusjonene jobbe for å fremme god forskningsetikk? Dette spørsmålet har havnet i bakevja med forskningsetikkloven fra 2017, der fokus ligger på håndtering av uredelighet. Veilederen er et forsøk på å bistå institusjonene i arbeidet med å bygge god kultur, sa Vidar Enebakk, De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), da den nye veilederen ble lagt frem på Forskningsetisk forum 2023.

Enebakk har utarbeidet veilederen sammen med Thomas Østerhaug.

– Vi prøver å adressere alle som har en rolle i det forskningsetiske arbeidet ved institusjonen, forklarte Østerhaug. 

Veilederen gir råd til ulike roller gjennom ni korte kapitler: Hvordan man kan ta ansvar i forskerfellesskap og blant veiledere, hos forskningsstøtte og i institusjonsledelsen. Den viser til konkrete ressurser og eksempler nasjonalt og internasjonalt.

Du finner veilederen her

ENRIO-kongressen 2023: Hvor er forskningsetikk og -integritet på vei i Europa?

7.-8. september arrangerte The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) ENRIO-kongressen 2023. Kongressen, den andre i rekken, har fokus på å dele praktiske eksempler om hvordan man kan bygge gode forskningskulturer, følge opp retningslinjer og veiledere for god praksis og håndtere forskningsetiske spørsmål og uredelighetssaker.

De nasjonale forskningsetiske komiteene bidro både med innledninger, workshops og postere (se programmet for konferansen).

– Arbeidet med forskningsetikk er internasjonalt, og det er et overordnet mål for oss at FEK skal bidra i den globale utviklingen av forskningsetikk. ENRIO er en av de aller viktigste møteplassene vi deltar på, sier FEK-direktør Helene Ingierd. Les mer

Du kan se våre postere her

 

Forskningsetisk forum 2023 arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 19. september. Tema er veileders rolle i arbeidet med forskningsetikk. Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål, kontakt oss per e-post.

Nye høringssvar o.l.:

Innspill til regjeringens arbeid med å øke FoU i næringslivet

Les flere felles uttalelser fra kommiteene

NENT holdt sesjon om kunstig intelligens-forskning

– Det er viktig for NENT å bidra til en god artikulering av etikken rundt muligheter og utfordringer i et så sentralt og nyskapende felt som KI-forskning, sier leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Hallvard Fossheim.

Årsrapport 2022

Gjennom året har FEK jobba systematisk med å støtta arbeidet til institusjonane, ved å vidareutvikla opplæringsressursar, og ved å utvikla ein rettleiar som skal vera ein ressurs i behandlinga av saker om ureielegheit og forskingsetiske saker. Fagleg prioriterte tema i 2022 var akademisk fridom og publiseringsetikk.

Tilgjengelighetserklæring

Målet for De nasjonale forskningsetiske komiteenes tilgjengelighetsarbeid er å gjøre forskningsetikk.no tilgjengelig for alle. Vi skal følge gjeldende lover og retningslinjer på feltet, deriblant Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Meld deg på nyheitsbrevet vårt!

Meld deg på nyheitsbrevet vårt. Då får du jamlege nyheiter om verksemda vår og om forskingsetikk (ca 10 utsendingar per år).