Lederforum 2023:

Samarbeid er et forskningsetisk gode, og en utfordring

– Økt samarbeid er positivt, også forskningsetisk sett. Samtidig ser vi at slikt samarbeid byr på en del utfordringer, innledet direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene Helene Ingierd da hun åpnet forumet.

Samarbeid i forskning ble belyst fra en rekke ulike perspektiver

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel understreket at forskningsetiske spørsmål angår oss alle, selv om ikke alle diskuterer akademisk frihet ved frokostbordet.

– Hvis det vokser frem en mistanke om at forskning eller vitenskap styres av noe annet enn hensynet til vitenskapen, har vi et veldig stort problem.

Direktør Mari Sundli Tveit fortalte at Forskningsrådet er i ferd med å stryke sitt helhetlige arbeid om forskningsintegritet og -etikk. 

Dag Rune Olsen (bilde), rektor ved UiT – Norges arktiske universitet snakket om hvor viktig det er at samarbeidspartner forstår forskernes metode.
– Det er metoden vi har lært oss som skal sørge for at dette blir så sannhetssøkende som overhodet mulig", sa Olsen.

Les hele oppsummeringen av Lederforum for forskningsetikk 2023

 

Innspill til ny digitaliseringsstrategi

"Overordnet mener FEK at den nye strategien må anerkjenne forskningsetikk som en essensiell del av digitaliseringen. Forskningsetikken må være med fra begynnelsen av i forskningsprosjekter og utgjøre en del av hele prosessen, frem mot bruk i samfunnet."

Det skriver sekretariatet i De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) i sitt innspill til HK-dirs arbeid med ny nasjonal digitaliseringsstrategi. HK-dir skal kartlegge hvilke strategiske tema og perspektiver virksomhetene i høyere utdanning og forskning mener det er viktig å ivareta. Arbeidet foregår parallelt med en bredere innspillsrunde ved Kommunal- og distriktsdepartementet. 

FEK foreslår blant annet styrket satsing på opplæring i etikk knyttet til digitalisering, og mener opplæringstiltak bør skje på tvers av sektorer.

 

Er du den nye fagmedlemmen til Skjelettutvalet?

Nasjonalt utval for vurdering av forsking på menneskelege leivningar (Skjelettutvalet) gir råd og rettleiing i forskingsetiske spørsmål relatert til forsking på menneskelege leivningar. No treng dei ein ny medlem for perioden 2024-2027.

Det er særleg ønskjeleg med kompetanse innan fagområde som bioarkeologi, etikk og vitskapshistorie.

Les meir og søk

 

Hvordan sikre forskningsetikk og personvern? 

Se opptak og presentasjoner fra åpent møte på Litteraturhuset 2. november.

Tilgjengelighetserklæring

Målet for De nasjonale forskningsetiske komiteenes tilgjengelighetsarbeid er å gjøre forskningsetikk.no tilgjengelig for alle. Vi skal følge gjeldende lover og retningslinjer på feltet, deriblant Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Meld deg på nyheitsbrevet vårt!

Meld deg på nyheitsbrevet vårt. Då får du jamlege nyheiter om verksemda vår og om forskingsetikk (ca 10 utsendingar per år).