Hopp til hovedinnhold

Årskonferansen 2021:

- Forskere kan ikke ta ansvaret alene

Både forskningsinstitusjoner og andre aktører må ta ansvar for forskningsetikk, men hvilke aktører, og hvilket ansvar?

Dette var bakteppet da De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) møttes digitalt til årskonferanse 12. mai med tema institusjonenes ansvar.

– Forskningsinstitusjoner har et lovpålagt og eksplisitt ansvar, men det er mange private og offentlige aktører som ikke er underlagt forskningsetikkloven, men som også kan sies å ha et ansvar. De må vi også ha dialog med fremover, sa FEK-direktør Helene Ingierd.

Hun påpekte at en viktig oppgave for FEK er å stimulere institusjoner og andre aktører til en bred diskusjon om forskningsetikk, utover lovens minimumskrav. Målet er godt arbeid både forebyggende, og i håndteringen av mulig uredelighet. Ingierd trakk frem to prosjekter som særlig viktige:

– Vi skal oppdatere og videreutvikle opplærings- og undervisningsmateriell, og vi skal utvikle en veileder for behandling av forskningsetiske saker og uredelighetssaker. Tilbakemeldinger vi får, viser at det er til dels stor forvirring og vesentlige forskjeller i håndteringen av slike saker. Samtidig ser vi behov for å drøfte behandlingen internt i vårt system, for å sikre at sakene håndteres hensiktsmessig på tvers av våre komiteer og utvalg.

Les hele oppsummeringen her.

Stor aktivitet i korona-året 2020

I dag kom De nasjonale forskningsetiske komiteenes årsrapport for 2020. Korona har preget virksomheten, men det har likevel vært stor aktivitet, og måloppnåelsen er god, sier direktør Helene Ingierd.

Direktør Helene Ingierd

Om de nye nettsidene

Sidene er bygget opp rundt komiteer og utvalg, samt deres retningslinjer for de respektive fagområdene. I tillegg finner du fagartikler fra Forskningsetisk bibliotek (FBIB) og nyheter om oss og fra Magasinet Forskningsetikk.