Forskningsetisk forum 2022:

Publiseringsetikk og behandling av forskningsetiske saker

Årets forum tar for seg publiseringsetikk. I tillegg diskuteres en ny veileder for behandling av forskningsetiske spørsmål, forskningsetiske saker og uredelighetssaker, som De nasjonale forskningsetiske komiteene skal utarbeide.

Forumet finner sted på Nationaltheatret konferansesenter 19. september kl. 10.00-16.00. Påmeldingsfrist 22. august. Les mer om forumet og meld deg på her

Les FEKs innspill om finansiering av universiteter og høyskoler

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) maner til forsvarlig bruk av indikatorer, og påpeker "at en publiseringsindikator isolert sett kan ha både positive og negative forskningsetiske konsekvenser, avhengig av bruk og implementering i praksis".

Når det gjelder utviklingsavtaler og styringsdialog, advarer FEK mot at at økt styring kan redusere den institusjonelle autonomien og den akademiske friheten. I høringssvaret angis fem elementer som bør inngå i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene.

Les høringssvaret her: Høringssvar om finansiering av universiteter og høyskoler

Nye retningslinjer på plass

– Et fantastisk engasjement i forskerfellesskapet, sier leder Elisabeth Staksrud i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Akademisk frihet krever aktivt lederskap

- Før tenkte mange at akademisk frihet handlet om at ledelsen var hands off. Nå handler det om at ledere må støtte sine ansatte. Det sa ISF-direktør Tanja Storsul, en av innlederne under Lederforum for forskningsetikk.