Våre ressurser

For undervisere, studenter og andre interesserte

Underviser du i forskningsetikk, eller er du bare interessert i å lære mer om tematikken? Her er noen av våre ressurser. 

Under fanen Ressurser, finner du vårt Forslag til undervisning, en kort oversikt over temaer det kan være relevant å komme inn på. 

Her fremheves de forskningsetiske retningslinjene som den viktigste inngangen til diskusjon og refleksjon, og disse konkretiseres nærmere i uttalelser fra NENT, NESH, Granskingsutvalget og Skjelettutvalget, samt i vedtak fra NEM.  

En rask inngang til temaet forskningsetikk, finner du også i denne artikkelen: Kva er forskingsetikk? 

Vi har videre gitt ut en rekke publikasjoner om ulike forskningsetiske temaer, som RINO-rapportene, som bygger på en landsomfattende undersøkelse om norske forskeres holdninger til forskningsetikk, og antologier som Interessekonflikter i forskning og Vitenskapelig (u)redelighet.

I Forskningsetisk bibliotek (Fbib) finner du ca 75 artikler om forskningsetiske emner, skrevet av eksperter og fagpersoner. Her er også omtale av relevante norske lover og internasjonale retningslinjer. Fanen Tema viser en oversikt over alle Fbib-artiklene. 
Fbib inneholder også en rekke diskusjonseksempler eller caser.

Magasinet Forskningsetikk tilbyr også mye godt innhold egnet for undervisnignsbruk. Dette er et gratis, uavhengig fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene.  

Under fanen ressurser finner du også våre podkaster og forslag til filmer som kan benyttes i undervisningsøyemed.

For ytterligere ressurser, se våre forslag til eksterne ressurser

Har du tips til andre ressurser som kan være nyttige for flere? Send oss gjerne en e-post.

Årsrapport 2022

Gjennom året har FEK jobba systematisk med å støtta arbeidet til institusjonane, ved å vidareutvikla opplæringsressursar, og ved å utvikla ein rettleiar som skal vera ein ressurs i behandlinga av saker om ureielegheit og forskingsetiske saker. Fagleg prioriterte tema i 2022 var akademisk fridom og publiseringsetikk.

Nye oppgaver til Helsedataservice

Fra 15. mars får Helsedataservice myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten.

Tilgjengelighetserklæring

Målet for De nasjonale forskningsetiske komiteenes tilgjengelighetsarbeid er å gjøre forskningsetikk.no tilgjengelig for alle. Vi skal følge gjeldende lover og retningslinjer på feltet, deriblant Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Meld deg på nyheitsbrevet vårt!

Meld deg på nyheitsbrevet vårt. Då får du jamlege nyheiter om verksemda vår og om forskingsetikk (ca 10 utsendingar per år).