Omslag av magasinet forskningsetikk nummer 1 2022.

Nytt nummer av Magasinet Forskningsetikk:

Varslet om farlig forskning

I siste utgave av Magasinet Forskningsetikk kan du lese om en ny rapport fra Statens helsetilsyn som gir grunn til uro. Et tilsyn har avdekket at flere virksomheter mangler tilstrekkelig styring på om forskningen er god og etisk forsvarlig.  

Du kan også lese om en kreftstudie ved Haukeland universitetssjukehus, der risikoen for tidlig død økte blant deltagerne. Regionalt redelighetsutvalg Helse Vest HF slår fast at forskningsetiske normer ble brutt.  

I Sverige risikerer forskere og forskningsledere som bryter etikprövningslagen, inntil to års fengsel. 20 har blitt anmeldt de siste to årene, og i mediene er situasjonen beskrevet som inkvisitorisk og Kafka-aktig.

Les magasinet her

Magasinet Forskningsetikk kan du også motta i posten eller digitalt, begge deler gratis: Bestill abonnement

Nå kommer magasinet også i en ny mobilvennlig versjon.

Nye retningslinjer på plass

– Et fantastisk engasjement i forskerfellesskapet, sier leder Elisabeth Staksrud i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Akademisk frihet krever aktivt lederskap

- Før tenkte mange at akademisk frihet handlet om at ledelsen var hands off. Nå handler det om at ledere må støtte sine ansatte. Det sa ISF-direktør Tanja Storsul, en av innlederne under Lederforum for forskningsetikk.