Hopp til hovedinnhold

Innspill til Ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet:

Vil grunnlovsfeste akademisk frihet og vitenskapelig frihet

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har sendt et omfattende innspill til Ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet, ledet at Anine Kierulf.

Innspillet fokuserer på tiltak for å verne om og styrke akademisk frihet. Komiteene har blitt oppfordret til å komme med innspill til mulige tiltak, og mer spesifikt om det er hensiktsmessig at institusjonenes ansvar for å sikre akademisk frihet fastsettes i lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven), ev. i universitets- og høyskoleloven (uhl.).

I innspillet går komiteene derfor særlig inn på konkrete forslag til revideringer av relevant lovverk.

FEK foreslår blant annet å grunnlovsfeste både akademisk frihet og vitenskapelig frihet. Videre mener FEK bred formidling bør tydeliggjøres som et formål for universiteter og høyskoler. Akademisk frihet kan knyttes til begreper som «god vitenskapelig praksis» og «anerkjente forskningsetiske normer» ved å harmonisere universitets- og høyskoleloven og forskningsetikkloven. 

Les hele innspillet

Redelighetskaffe

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (GRU) inviterer til digital kaffe for deg som sitter i et redelighetsutvalgs-sekretariat.

Vi avslutter på Facebook

Etter en grundig vurdering, og i lys av Datatilsynets rapport, avslutter De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) sin tilstedeværelse på Facebook.

et tommelikon som peker nedover

Personvern er en viktig del av forskningsetikken

Det er ikke sikkert et prosjekt er forskningsetisk forsvarlig, selv om loven er fulgt. Dette var et av temaene under åpent møte om personvern og forskningsetikk. Det ble også opphetet debatt rundt smittesporingsappen. 

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Lederforum for forskningsetikk 2021

26. november arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Lederforum for forskningsetikk. Forumet ble etablert i 2018 og er en møteplass for institusjonsledere. Tema i år er akademisk frihet som lederansvar