Utsynsmeldingen

Regjeringen fjerner tellekantene

Borten Moe faksimile regjeringen-no.png
Ola Borten Moe. Skjermprint fra Regjeringen.no

 

– Nå tar vi kraftige grep for å gi større tillit. Tar bort mange av tellekantene, mindre detaljstyring.

Det sa Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe da han i dag la fram Utsynsmeldingen.

Borten Moe understreket i sin tale at fjerning av indikatoren, ikke betyr at publisering ikke er viktig.

– Dette er viktige mål på kvalitet som vi nå tydelig forventer at institusjonene selv tar ansvaret for å følge opp. Det betyr at vi ikke mener det er hensiktsmessig at disse målene skal nås via tellekanter, indikatorer og til dels ganske omfattende rapporteringssystem.

FEK har tidligere tatt til orde for at publiseringsindiaktoren brukes mer forsvarlig, men samtidig påpekt at det er viktig å anerkjenne at publiserings­indikatoren også tjener det formål å synliggjøre forskningsaktiviteter ved å gi dem økonomisk verdi. 

Les mer

 

Siste nummer av Magasinet Forskningsetikk:2023-1

Vektløse kreftsvulster. Et norsk prosjekt skal sende organoider ut i verdensrommet. Biobanken som lager og leverer dem, tenkte seg godt om før de gikk god for ferden. Les mer

En dult i riktig retning. Hvor etisk er det å forske på hvordan man kan påvirke folks valg? Og kan enkle metoder for påvirkning fjerne fokus fra det som virkelig kreves? Les mer

Forskningsmiljøer kan få «hjelpetelefon». Myndighetene foreslår nå et kontaktpunkt som skal gi råd om risiko og sikkerhet i internasjonalt kunnskapssamarbeid. – Dette trenger vi, sier NUPI-forsker Hans Jørgen Gåsemyr. Les mer

I dette nummeret finner du også mer om Norwait-studien, om forskernes varslingsplikt og om britene som tok livet av folk og solgte likene.

Bestill abonnement (gratis)

 

Les FEKs høringssvar til personvernkommisjonens rapport

"Forskning har ikke vært et sentralt tema for personvernkommisjonen. Forskning er et viktig område for personvern, blant annet i forbindelse med utvikling av ny teknologi (...). FEK ønsker derfor å komme med noen overordnede momenter knyttet til problemstillinger som er forskningsetisk relevante" står det innledningsvis i høringssvaret.

Innspillene er oppsummert i fire punkter: 

• Forskning som ligger til grunn for tjenesteutvikling i forvaltningen må også forholde seg til forskningsetiske normer
• Ved sekundærbruk av personopplysninger til forskning må innsamlingen ha skjedd på en forskingsetisk forsvarlig måte
• Bruk av stordata og kunstig intelligens kan utfordre både personvernet og forskningsetikken, noe som stiller nye krav til forskernes vurderinger

Les hele innspillet

Årsrapport 2022

Gjennom året har FEK jobba systematisk med å støtta arbeidet til institusjonane, ved å vidareutvikla opplæringsressursar, og ved å utvikla ein rettleiar som skal vera ein ressurs i behandlinga av saker om ureielegheit og forskingsetiske saker. Fagleg prioriterte tema i 2022 var akademisk fridom og publiseringsetikk.

Nye oppgaver til Helsedataservice

Fra 15. mars får Helsedataservice myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten.

– Vi kan ikke ta sikkerhetsspørsmål ut av forskningen

Ikke vær naive, ikke glem menneskene og ikke finn opp hjulet på ny. Dette var noen av innspillene da Lederforum for forskningsetikk tok opp dilemmaer knyttet til sikkerhetsvurderinger og internasjonalt samarbeid. – Målet er en spiss og avgrenset kontroll, beroliget UD.

Illustrasjon av en hånd. Over den svever to spærer, den ene med et menneske som holder to vektskåler, den andre en klode.

Tilgjengelighetserklæring

Målet for De nasjonale forskningsetiske komiteenes tilgjengelighetsarbeid er å gjøre forskningsetikk.no tilgjengelig for alle. Vi skal følge gjeldende lover og retningslinjer på feltet, deriblant Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Meld deg på nyheitsbrevet vårt!

Meld deg på nyheitsbrevet vårt. Då får du jamlege nyheiter om verksemda vår og om forskingsetikk (ca 10 utsendingar per år).