Hopp til hovedinnhold
Epic fireworks / flickr

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Komiteene 30 år. Bli med på vår jubileumsuke!

Det er 30 år siden De nasjonale forskningsetiske komiteene ble opprettet. Vi arrangerer jubileumsuke med en rekke digitale arrangementer. Blant temaene er: Trenger vi forskningsetiske komiteer? Hvordan vet vi hva som er etisk riktig? Hvordan påvirker stordata forskningsetikken? Bør man tilbakeføre menneskelige levninger? Les mer og meld deg på nå.

Om de nye nettsidene

Sidene er bygget opp rundt komiteer og utvalg, samt deres retningslinjer for de respektive fagområdene. I tillegg finner du fagartikler fra Forskningsetisk bibliotek (FBIB) og nyheter om oss og fra Magasinet Forskningsetikk.