Hopp til hovedinnhold

Forskningsetisk forum 2021:

Forskningsetikk må være fast på agendaen

For at forskningsetisk refleksjon skal bli en del av institusjonens kultur, må det være fast på agendaen, hos både ledelse og forskergrupper. 

Det kom frem under diskusjonen om opplæring i forskningsetikk under Forskningsetisk forum tirsdag 14. september. Representanter for flere ulike sektorer var invitert til å fortelle om sitt arbeid med forskningsetikk: UiOs nye etiske plattform, dilemmatrening fra Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Stiftelsen Dams krav til prosjekter de finansierer og SINTEFs etikk-treningsmal, blant annet.  

Les mer

Opptak av forumet kan du se på vår YouTube-kanal

Manglende rapportering koster tid, penger og liv

Norge er forpliktet til å registrere all legemiddelforskning, men en ny rapport viser at vi ligger dårlig an. Det går utover både pasienter, forskningen og samfunnet. I Danmark har de innført fengselsstraff.

Om de nye nettsidene

Sidene er bygget opp rundt komiteer og utvalg, samt deres retningslinjer for de respektive fagområdene. I tillegg finner du fagartikler fra Forskningsetisk bibliotek (FBIB) og nyheter om oss og fra Magasinet Forskningsetikk.