Aktuelt:

Hva er galt med plagiat, og hva må gjøres?

"Noen av spørsmålene som reises i offentligheten nå er: Er plagiat noe annet enn forskningsjuks? Må plagiat skje i et visst omfang før det kalles fusk? Er det mulig å plagiere uten å vite at det er det man gjør?

Noe av utfordringen er at plagiat og fusk både defineres noe ulikt i ulike lovverk og i forskningsetikken.

I forskningsetikken er dette ganske klart: Internasjonalt og nasjonalt er plagiat regnet som et av de mest alvorlige bruddene på god vitenskapelig praksis." 

Dette skriver direktør Helene Ingierd i De nasjonale forskningsetiske komiteene i en kronikk i VG.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har blant annet undersøkt omfanget av plagiat i RINO-undersøkelsen fra 2018 (Research Integrity in Norway). 

Bokomslag vitenskapelig (u)redelighet crop.jpg

Mer om tematikken finner du i de forskningsetiske retningslinjene for samfunnsvitenskap og humaniora, og for naturvitenskap og teknologi. Plagiat er også tema for flere uttalelser fra det nasjonale Granskingsutvalget.

Nærmere drøfting av blant annet plagiatbegrepet i forskningssammenheng og god og dårlig henvisningsskikk, finnes i boken Vitenskapelig (u)redelighet (åpent tilgjengelig).

Forskningsinstitusjonenes overordnete ansvar er beskrevet i Veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk.

 

Tildelingsbrev 2024:
Skal styrkja samarbeid internt og prioritera støtte til forskarar og institusjonar

Regjeringas satsing på Kunstig intelligens og digital tryggleik, og dessutan internasjonalisering blir løfta i årets tildelingsbrev til Dei nasjonale forskingsetiske komiteane frå Kunnskapsdepartementet.

For verksemda spesielt, blir trekt rettleiing og støtte til forskarar og forskingsinstitusjonar fram som ei særleg prioritert oppgåve.
FEK blir også bede om å jobba med å styrkja samarbeidet mellom komiteane/utvalet og mellom komiteane/ utvalet og administrasjonen. Departementet skriv: «Dette er viktig både for kvalitet i arbeidet, for tilrettelegging for ansvaret til institusjonane og for god og effektiv ressursbruk.»

Tildelingsbrevet løftar også fram saksbehandlingstid i Den nasjonale forskingsetiske komiteen for medisin og helsefag (NEM) som eit viktig punkt: «Kunnskapsdepartementet er kjent med den krevjande ressurssituasjonen i verksemda, men forventar at FEK i 2024 held fram med å jobba for å finna løysingar som kan redusera saksbehandlingstida innanfor gjeldande budsjettramme.»

Les heile tildelingsbrevet

 

"Noen mener ny teknologi kan bli vår redning. Andre ser for seg menneskehetens undergang. Vi bør se oss tilbake mens vi går framover."

Det skriver redaktør Elin Fugelsnes i Magasinet forskningsetikk nr. 2, 2023.

I hovedartikkelen spør magasinet om etikken fungerer bedre som beskyttelse mot potensielt farlig forskning – som kunstig intelligens – i dag enn da atombomben ble utviklet.  

Les også om at forskerspirer fristes av kontroversielle tema, og om kampen mot useriøse tidsskrifter

Du finner hele magasinet her: 2023-3

Abonnement er helt gratis, per post i digitalt. Bestill gratis abonnement her.

Tilgjengelighetserklæring

Målet for De nasjonale forskningsetiske komiteenes tilgjengelighetsarbeid er å gjøre forskningsetikk.no tilgjengelig for alle. Vi skal følge gjeldende lover og retningslinjer på feltet, deriblant Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Meld deg på nyheitsbrevet vårt!

Meld deg på nyheitsbrevet vårt. Då får du jamlege nyheiter om verksemda vår og om forskingsetikk (ca 10 utsendingar per år).