Hopp til hovedinnhold

18. februar

Digital kaffe for redelighetsutvalg - om offentlighet

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) inviterer til ny digital sekretariatskaffe for redelighetsutvalg/forskningsetiske utvalg torsdag 18. februar.

Dette er en uformell samling ment for dem som administrerer arbeidet med uredelighetssaker ved forskningsinstitusjonene, der man kan diskutere og utveksle erfaringer.   

Forslag til overordnet tema er offentlighet – hvordan praktiserer dere offentlighet i uredelighetssaker? Hvordan har dere løst problemstillinger knyttet til offentlighet? Er det noen problemstillinger som byr på særlige utfordringer?

Les mer og meld deg på her. 

Ny podkast: Er vin sunt?

Vi gir tips til hvordan du kan undersøke hva som ligger bak en nyhetsartikkel om forskning, og hvordan du kan vurdere en vitenskapelig artikkel.

Om de nye nettsidene

Sidene er bygget opp rundt komiteer og utvalg, samt deres retningslinjer for de respektive fagområdene. I tillegg finner du fagartikler fra Forskningsetisk bibliotek (FBIB) og nyheter om oss og fra Magasinet Forskningsetikk.