Hopp til hovedinnhold

Faglig prioriterte temaer 2022:

Akademisk frihet og publiseringsetikk

Hvert år jobber De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) med noen utvalgte faglige temaer. I år står akademisk frihet og publiseringsetikk på agendaen.

Betydningen av fri og uavhengig forskning står sentralt i arbeidet til De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). I løpet av de siste årene har akademisk frihet fått ny aktualitet både blant forskere og i den offentlige debatten.

For FEK er det spesielt relevant å fremheve sammenhengen mellom akademisk frihet, vitenskapens frihet og forskningsetikk. Etikken er en forutsetning for akademisk frihet.

 

I forskningsetikken handler publiseringsetikk om etikken knyttet til vitenskapelig publisering. Vitenskapelig publisering skal fremme kvalitet, men det er mye som tyder på at dagens publiseringssystem kan være en kilde til forskningsetiske spenninger og utfordringer.  

I 2022 vil FEK løfte frem sammenhengen mellom forskningsetikk og publiseringsetikk og fremheve betydningen av publiseringsetikk, gjerne i samarbeid med tidsskrifter og forlag samt andre relevante aktører. 

Les mer om våre faglig prioriterte temaer for 2022

– Takk for all tiden dere har brukt på forskningsetikk!

– Vi har vært heldige som har hatt fem så dyktige og dedikerte fagpersoner, som har bidratt sterkt til at komiteene har markert seg overfor forskere og forskningsinstitusjoner, andre aktører og i offentligheten disse årene, sa FEK-direktør Helene Ingierd, da hun takket av komité- og utvalgsledere på tampen av 2021.

Helene Ingierd taler til ledere av komiteer og utvalg i De nasjonale forskningsetiske komiteene

Nye retningslinjer på plass

– Et fantastisk engasjement i forskerfellesskapet, sier leder Elisabeth Staksrud i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Akademisk frihet krever aktivt lederskap

- Før tenkte mange at akademisk frihet handlet om at ledelsen var hands off. Nå handler det om at ledere må støtte sine ansatte. Det sa ISF-direktør Tanja Storsul, en av innlederne under Lederforum for forskningsetikk.

Personvern er en viktig del av forskningsetikken

Det er ikke sikkert et prosjekt er forskningsetisk forsvarlig, selv om loven er fulgt. Dette var et av temaene under åpent møte om personvern og forskningsetikk. Det ble også opphetet debatt rundt smittesporingsappen. 

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet