Nyheter

Her finner du nyheter om oss og våre arrangementer.

For flere nyheter, se Magasinet Forskningsetikk, vårt redaksjonelt uavhengige fagblad. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev

Bør vi grunnlovsfeste akademisk frihet?

Spørsmålet ble tatt opp av Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon (NSO) i et åpent møte på Litteraturhuset. – Ja, men først og fremst vitenskapens frihet, svarte Vidar Enebakk, De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Forskningsetisk forum 2024

Mandag 16. september arrangeres årets forskningsetiske forum. Årets temaer er erfaringer med forskningsetikkloven, samt kunstig intelligens.

Postere WCRI 2024

De nasjonale forskningsetiske komiteene deltar aktivt på World Conferences on Research Integrity. Den åttende konferansen går av stabelen denne uken i Athen.

Faglige temaer i 2024

Målet med felles faglige temaer i De nasjonale forskningsetiske komiteene er å identifisere, opplyse om, og arbeide med aktuelle og potensielle forskningsetiske spørsmål innenfor temaer komiteer, utvalg og sekretariat anser som særlig relevante. Slik legges det også til rette for godt samarbeid på tvers av komiteer, utvalg og sekretariat.​

NEM fastholder at Dagbladet brøt helseforskningsloven

"Ytringsfriheten er en viktig menneskerettighet som i noen tilfeller må vike for hensynet til enkeltmenneskers liv, helse og privatliv. Dette gjelder også for pressen", skriver Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) i et svar til Statens Helsetilsyn om tilsynets håndtering av Dagbladets reportasjeserie «En syk skinasjon».

Ope møte om forskingsetikk og internasjonalt samarbeid

25. april arrangerer Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) eit ope webinar i samarbeid med Dei nasjonale forskingsetiske komiteane. Tema er korleis ulike forskingsetiske spørsmål i internasjonalt samarbeid kan handterast i praksis.

Innspill til systemmeldingen - april 2024

12. april holdt Kunnskapsdepartementet innspillsmøte om stortingsmeldingen om forskningssystemet. FEK-direktør Helene Ingierd pekte på at meldingen bør anerkjenne forskningsetikk og akademisk frihet som forutsetninger for kvalitet, åpenhet og tillit til forskning.

KI, DNA-forskning og samisk helseforskning på Storfellesmøtet

På årets Storfellesmøte diskuterte deltagerne blant annet hvordan man kan håndtere helsedata fra apper og hva slags KI-regelverk som vil komme fra EU. Dessuten: Hvor trygg er egentlig en DNA-vaksine? Og hvilke krav stilles i helseforskning med den samiske befolkningen? 

Bilde av salen fra Storfellesmøtet 2023 . På scenen står en av innlederne.

ENRIO-kongressen 2023

Det var beskjeden fra Dr. Isidoros (Dorian) Karatzas, Head of the Research Ethics and Integrity Sector i EU-kommisjonen. Han var en av innlederne under ENRIO-kongressen 2023.

Mann foran forsamling. På presentasjons-sliden står det "If you think integrity is expensive, try misconduct"

Kronikk: Selvplagiat er ikke plagiat

Av Helene Ingierd, direktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Ragnhild Aursnes Dammen, sekretariatsleder, Nasjonalt utvalg for granskning av uredelighet i forskning (GRU) Thomas Østerhaug, sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vidar Enebakk, sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

NENT holdt sesjon om kunstig intelligens-forskning

– Det er viktig for NENT å bidra til en god artikulering av etikken rundt muligheter og utfordringer i et så sentralt og nyskapende felt som KI-forskning, sier leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Hallvard Fossheim.

Fjerner tellekanter

– Nå tar vi kraftige grep for å gi større tillit. Tar bort mange av tellekantene, mindre detaljstyring.

Ola Borten Moe

Nye oppgaver til Helsedataservice

Fra 15. mars får Helsedataservice myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten.

Svar til Twitter: Slik foregår saksbehandling i NEM

Den siste tiden har det vært debatt på Twitter knyttet til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefags (NEMs) behandling av saken «Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert, kontrollert studie». Her gir vi svar på en del spørsmål som har dukket opp i diskusjonen.

– Vi kan ikke ta sikkerhetsspørsmål ut av forskningen

Ikke vær naive, ikke glem menneskene og ikke finn opp hjulet på ny. Dette var noen av innspillene da Lederforum for forskningsetikk tok opp dilemmaer knyttet til sikkerhetsvurderinger og internasjonalt samarbeid. – Målet er en spiss og avgrenset kontroll, beroliget UD.

Illustrasjon av en hånd. Over den svever to spærer, den ene med et menneske som holder to vektskåler, den andre en klode.

Helseforskningloven på dagsordenen

NEM har tatt initiativ til en evaluering av helseforskningsloven. Dette ble et hovedtema under årets Storfellesmøte. Endringer med nye Helsedataservice, helsetilsynets arbeid og institusjonenes bruk av vedtak fra REK og NEM sto også i fokus under møtet.

NEM-leder Kari Milch Agledahl

Forslag for bedre datadeling ved neste krise

Regjeringen har nedsatt to ekspertgrupper til å vurdere hvordan vi kan sikre bedre og raskere tilgang til kunnskap ved neste krise. Rapporten som omhandler innsamling og deling av data, ble presentert for årets Storfellesmøte for REK og NEM.

Elisabeth Vigerust i helse- og omsorgsdepartementet

Endret dispensasjonsmyndighet gir utfordringer

Da bestemmelsen om dispensasjon fra taushetsplikt ble flyttet ut av helseforskningsloven, oppsto nye utfordringer for REK og NEM. – Formålet med endringene har vært å rydde, ikke endre noe særlig, sa Elisabeth Vigerust i HOD under årets Storfellesmøte.

Ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Statens Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (SSA-F) er nå oppdatert og inkludert i DFØs portefølje. Den nye versjonen viser tydelig til kravet om å følge forskningsetiske retningslinjer og ivareta akademisk frihet.

Forskningsintegritet i en ulik verden

Sosial rettferdighet er uvegerlig knyttet til forskningsintegritet, men rettferdig fordeling er ikke tilstrekkelig. Urettferdigheten som er begått i fortiden krever også gjenopprettende rettferdighet, mener professor Thuli Madonsela, en av hovedtalerne under verdenskonferansen for forskningsintegritet (WCRI) i Sør-Afrika.

Thuli Madonsela holder foredrag på verdenskonferansen i Sør-Afrika