Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du nyheter om oss og våre arrangementer.

For flere nyheter, se Magasinet Forskningsetikk, vårt redaksjonelt uavhengige fagblad. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev

Retningslinjer ute på høring

Har du meninger om hvordan forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag og humaniora bør være?  Da har du muligheten nå.  

Bli med på vår jubileumsuke 12.-16. oktober

I år er det 30 år siden De nasjonale forskningsetiske komiteene så dagens lys, og både samfunnet, forskningsetikken og komiteene har vært gjennom store endringer. Vi markerer med en rekke digitale arrangementer der vi blant annet spør: Hvordan vet vi hva som er etisk riktig? Hvordan påvirker stordata forskningsetikken? Bør man tilbakeføre menneskelige levninger? Meld deg på nå!

Fyrverkeri

Om de nye nettsidene

Sidene er bygget opp rundt komiteer og utvalg, samt deres retningslinjer for de respektive fagområdene. I tillegg finner du fagartikler fra Forskningsetisk bibliotek (FBIB) og nyheter om oss og fra Magasinet Forskningsetikk.

Vi er tilgjengelige, også på hjemmekontor

Som følge av myndighetenes anbefalinger, er kontoret til De nasjonale forskningsetiske komiteene redusert bemannet for tiden. Det betyr at vi ikke alltid besvarer kontortelefonene. Men du kan fortsatt nå oss per mobiltelefon og e-post.

Forskningsetikk for oppdragsforskning

Alle de generelle forskningsetiske prinsippene, slik det er nedfelt i forskningsetikkloven og i retningslinjene fra de forskningsetiske komiteene (...) gjelder selvsagt også for oppdragsforskning (...). I denne artikkelen tar vi for oss oppdragsforskningen spesielt, og peker på områder der oppdragsforskningen kan stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer, eller der det kreves særskilte forskningsetisk hensyn, skriver Lars Holden og Tone Fløtten i denne artikkelen.

– Forskningsetikken er særlig viktig nå

– Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit til forskningen, og er derfor kanskje særlig viktig i en tid som nå, med reell usikkerhet og stort behov for kunnskap vi kan stole på, sier fungerende direktør Helene Ingierd i De nasjonale forskningsetiske komiteene.