Nyheter

Her finner du nyheter om oss og våre arrangementer.

For flere nyheter, se Magasinet Forskningsetikk, vårt redaksjonelt uavhengige fagblad. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev

ENRIO-kongressen 2023

Det var beskjeden fra Dr. Isidoros (Dorian) Karatzas, Head of the Research Ethics and Integrity Sector i EU-kommisjonen. Han var en av innlederne under ENRIO-kongressen 2023.

Mann foran forsamling. På presentasjons-sliden står det "If you think integrity is expensive, try misconduct"

Kronikk: Selvplagiat er ikke plagiat

Av Helene Ingierd, direktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) Ragnhild Aursnes Dammen, sekretariatsleder, Nasjonalt utvalg for granskning av uredelighet i forskning (GRU) Thomas Østerhaug, sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vidar Enebakk, sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

NENT holdt sesjon om kunstig intelligens-forskning

– Det er viktig for NENT å bidra til en god artikulering av etikken rundt muligheter og utfordringer i et så sentralt og nyskapende felt som KI-forskning, sier leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Hallvard Fossheim.

Fjerner tellekanter

– Nå tar vi kraftige grep for å gi større tillit. Tar bort mange av tellekantene, mindre detaljstyring.

Ola Borten Moe

Nye oppgaver til Helsedataservice

Fra 15. mars får Helsedataservice myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten.

Svar til Twitter: Slik foregår saksbehandling i NEM

Den siste tiden har det vært debatt på Twitter knyttet til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefags (NEMs) behandling av saken «Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert, kontrollert studie». Her gir vi svar på en del spørsmål som har dukket opp i diskusjonen.

– Vi kan ikke ta sikkerhetsspørsmål ut av forskningen

Ikke vær naive, ikke glem menneskene og ikke finn opp hjulet på ny. Dette var noen av innspillene da Lederforum for forskningsetikk tok opp dilemmaer knyttet til sikkerhetsvurderinger og internasjonalt samarbeid. – Målet er en spiss og avgrenset kontroll, beroliget UD.

Illustrasjon av en hånd. Over den svever to spærer, den ene med et menneske som holder to vektskåler, den andre en klode.

Helseforskningloven på dagsordenen

NEM har tatt initiativ til en evaluering av helseforskningsloven. Dette ble et hovedtema under årets Storfellesmøte. Endringer med nye Helsedataservice, helsetilsynets arbeid og institusjonenes bruk av vedtak fra REK og NEM sto også i fokus under møtet.

NEM-leder Kari Milch Agledahl

Forslag for bedre datadeling ved neste krise

Regjeringen har nedsatt to ekspertgrupper til å vurdere hvordan vi kan sikre bedre og raskere tilgang til kunnskap ved neste krise. Rapporten som omhandler innsamling og deling av data, ble presentert for årets Storfellesmøte for REK og NEM.

Elisabeth Vigerust i helse- og omsorgsdepartementet

Endret dispensasjonsmyndighet gir utfordringer

Da bestemmelsen om dispensasjon fra taushetsplikt ble flyttet ut av helseforskningsloven, oppsto nye utfordringer for REK og NEM. – Formålet med endringene har vært å rydde, ikke endre noe særlig, sa Elisabeth Vigerust i HOD under årets Storfellesmøte.

Lager veileder for håndtering av saker

«Institusjonene har et ansvar for å ta opp alle problemstillinger som måtte oppstå, også slike som til vanlig ikke regnes som uredelighetssaker», heter det i forarbeidene til forskningsetikkloven. Men hvordan skille de ulike sakene og håndtere dem på best mulig måte?

Ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Statens Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (SSA-F) er nå oppdatert og inkludert i DFØs portefølje. Den nye versjonen viser tydelig til kravet om å følge forskningsetiske retningslinjer og ivareta akademisk frihet.

Forskningsintegritet i en ulik verden

Sosial rettferdighet er uvegerlig knyttet til forskningsintegritet, men rettferdig fordeling er ikke tilstrekkelig. Urettferdigheten som er begått i fortiden krever også gjenopprettende rettferdighet, mener professor Thuli Madonsela, en av hovedtalerne under verdenskonferansen for forskningsintegritet (WCRI) i Sør-Afrika.

Thuli Madonsela holder foredrag på verdenskonferansen i Sør-Afrika

Årskonferansen 2022: "Historietime" for nye medlemmer

Nye og gjenvalgte medlemmer fikk både et historisk tilbakeblikk og en introduksjon til to temaer som blir særlig sentrale for komiteer og utvalg i år under Årskonferansen for De nasjonale forskningsetiske komiteene 7. mars.

Ber forskere engasjere seg i standardavtalen

– Standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag er viktig fordi den markerer en grense mellom oppdragsforskning som skal skje i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, og konsulentoppdrag.

Helene Ingierd

Personvern er en viktig del av forskningsetikken

Det er ikke sikkert et prosjekt er forskningsetisk forsvarlig, selv om loven er fulgt. Dette var et av temaene under åpent møte om personvern og forskningsetikk. Det ble også opphetet debatt rundt smittesporingsappen. 

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet