Hvem er vi og hva gjør vi?

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving, vedtak og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning.

Visualisering av organisasjonen

Kva er forskingsetikk?

Forskingsetikken er ein del av etikken, og utgjer ein type nytta etikk. Forskingsetikk er i nasjonale forskingsetiske retningsliner definert som « verdier, normer og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet» (NENT 2016).