Personvern og informasjonskapslar

Vi brukar informasjonskapslar/cookies på nettsida vår for å samle statistikk om bruken av sida.

Frå 1. juli 2013 må alle som er ansvarlege for ei nettside og brukar informasjonskapslar (cookies), innhente samtykke frå brukarane. Dei må derfor også informere klart og tydeleg at dei brukar informasjonskapslar, og kva formål dei brukar kapslane til.

Om du ikkje aksepterar bruk av informasjonskapslar kan du stengje av dette i sikkerheitsinnstillingane i nettlesaren din. Ver da merksam på at visse tenester på nettstaden ikkje vil fungere optimalt.

Forskningsetikk.no nyttar desse informasjonskapslane:

Nødvendige informasjonskapslar/cookies

CookieInformationConsent

Dersom du tillèt alle cookies, blir denne innstillinga lagra i eitt år, før du blir spurd om å samtykka på ny. Dersom du avslår nokon cookies, blir innstillinga lagra i 14 dagar før du blir spurd på ny. Cookie Information lagrar samtykket ditt i fem år. Dette inneheld ingen personopplysningar, men blir kopla til deg via ein unik bruker-id som blir lagra i nettlesaren din.

Les meir: https://support.cookieinformation.com/en/articles/5373910-all-you-need-to-know-about-consents

__RequestVerificationToken

Denne cookien blir nytta for å verna brukaren og nettsidene mot såkalla Cross-Site Request Forgery-angrep (CSRF). Den inneheld ein tilfeldig generert verdi som skal samsvara med ein tilsvarande verdi som er tilskriven skjemaet brukaren nyttar.

Cookien slettes i det økta blir avslutta.

Skjema-kapslar

.EPiForm_BID

Blir brukt for å halda reie på nettlesaren brukaren nyttar, og lagrar ein tilfeldig generert verdi for å kjenna igjen brukaren. Kapselen blir lagra i tre månader.

.EPiForm_Visitoridentifier

Denne bruker verdien frå .EPiForm_BID for å identifisera kva brukar som fyller ut eit skjema. Kapselen/cookien blir lagra i tre månader.

Statistiske kapslar

_pk_sesxxx
_pk_idxxx

Vi brukar analyseverktøyet Matomo for å samla statistisk informasjon om bruk av nettsidene våre. Matomo opererer i tråd med GDPR.

Informasjonskapslane gir moglegheit til å samanlikna aggregerte statistiske rapportar om aktiviteten til besøkande. Desse inneheld ikkje personleg informasjon:

 • IP-adresse (maskert, ikkje heile IP-adressen);
 • Stad: land, region, by, omtrentleg lengdegrad og breiddegrad (geolokalisering);
 • Dato og klokkeslett for førespurnaden (besøk på nettstaden);
 • Tittelen på sida som har vorte vist (sidetittel);
 • URL til sida som blir vist;
 • URL til sida som vart vist før gjeldande side (Referrer URL);
 • Skjermoppløysing på eininga til brukaren;
 • Tid i den lokale besøkande si tidssone;
 • Filer klikka og lasta ned (Last ned);
 • Lenker til eit eksternt domene som vart klikka på (Outlink);
 • Generering av sider (sidefart);
 • Hovudspråket til nettlesaren som blir brukt (Accept-Language headar);
 • Nettlesarversjon, nettlesar-plugins (PDF, Flash, Java, ...), operativsystemversjon, einingsidentifikasjon (User-Agent headar);
 • Språket på sida som er besøkt;
 • Søk på nettstaden;
 • Hendingar.

For å forbetra presisjonen til rapportane som blir produserte, blir informasjon òg lagra i ein cookie (first party cookie) frå nettstaden, som deretter blir henta av Matomo. Følgjande informasjon blir henta ut:

 • Tilfeldig unik besøks-ID;
 • Tidspunktet for den spesifikke besøkande sitt første besøk;
 • Tidspunktet for førre besøk for den spesifikke besøkande;
 • Tal besøk for den spesifikke besøkande.

Ein permanent informasjonskapsel med ei tilfeldig ID blir òg generert av Matomo. Denne gjer det mogleg å identifisera når ein brukar kjem tilbake til nettstaden. Informasjonskapselen har ein utløpsdato på 13 månader, så blir den automatisk fjerna frå eininga til brukaren.

Les meir: https://matomo.org/faq/general/faq_18254/

Trekke samtykke eller slette informasjonskapslar

På Nettvett.no, Post- og teletilsynet sin nettstad for informasjon, råd og rettleiing om sikker bruk av Internett, finn du meir informasjon om korleis du administrer informasjonskapslar.

Personvern

20. juli 2018 trådde ny lov om behandling av personopplysingar (personopplysningsloven) i kraft. I samband med ikraftsetjinga, vart EU si personvernforordning [GDPR] gjort til norsk lov.

Personopplysningsregelverket stiller ei rekke krav til handsaming av personopplysningar, og legg vekt på registrerte personar sine rettar i forhold til handsaming av slike opplysningar. 

I følgje personvernregelverket har ikkje den behandlingsansvarlege høve til å lagre personopplysningar lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlinga. Personopplysningar som ikkje kan slettast, skal oppbevarast i samsvar med dei retningslinene som er gitt i Arkivlova med forskrifter.

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane handsamar personopplysningar i tråd med desse reglane. Du finn vår personvernerklæring her