Lansering av ny rapport: Store spørsmål om stordata

Stordata påvirker våre liv, relasjoner og samfunn på nye og uventede måter. Stordata påvirker også forskning på ulike områder, og det reiser mange forskningsetiske spørsmål.

Arrangementet er over, men du kan se opptak her: https://www.youtube.com/watch?v=xu0cia5zCfU

Dette er bakgrunnen for at De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har utarbeidet en tverrfaglig rapport om stordata, som blant annet tar opp: 

  • Hvordan sikre at data som kanskje er samlet inn til andre formål er egnet for et gitt forskningsprosjekt? 
  • Kan krav om informert samtykke i det hele tatt ivaretas hvis det er usikkert hva data kan brukes til på lang sikt? 
  • Hvordan legge til rette for rettferdig tilgang til data, når mange store datasett er eid av internasjonale selskaper? 

Med denne rapporten, ønsker FEK ønsker å bidra til bevisstgjøring, veiledning og debatt om forskningsetiske spørsmål knyttet til stordata.  

Rapporten ble lansert i et webinar 15. oktober. Opptak av webinaret vil bli tilgjengelig på våre nettsider snart. 

Helene Ingierd, direktør i FEK, innleder

Trine B. Haugen (OsloMet, NEM) og Hannah Monsrud Sandvik (NTNU) presenterer rapporten

Kommentarer ved:

Michael Riegler (SimulaMet)

Robindra Prabhu (NAV, AI-lab)

Bjarne Foss (prorektor for forskning, NTNU)

Spørsmål og diskusjon. Totalt vil arrangementet vare i ca. 90 minutter.