Lover

Relevant lovverk

Forskingsetikklova

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskingsetikklova) tok til å gjelde 1. mai 2017. Ho erstattar den tidlegare forskingsetikklova frå 2007.

Helseforskningsloven

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt.

Personopplysningsloven

Lov 15. juni 2018 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven gjør den europeiske personvernforordningen (GDPR) til norsk rett. Loven inneholder også nasjonale særregler på enkelte områder der GDPR tillater det.