Relevant lovverk

Forskningsetikkloven

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007.

Helseforskningsloven

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt.

Personopplysningsloven

Lov 15. juni 2018 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven gjør den europeiske personvernforordningen (GDPR) til norsk rett. Loven inneholder også nasjonale særregler på enkelte områder der GDPR tillater det.