Kontakt NEM

Dersom du har spørsmål om NEMs arbeid, eller om en konkret sak, kan du kontakte sekretariatleder eller vårt sentralbord.

Sentralbord: 23 31 83 00. E-post: post@forskningsetikk.no

For spørsmål om de regionale komiteene (REK), se REKs nettsider

Camilla Bø Iversen

Camilla Bø Iversen

Tlf: (+47) 911 76 112
camilla.bo.iversen@forskningsetikk.no

Jurist og sykepleier. Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). EN: Director of The National Committee for Medical and Health Research Ethics (NEM).