Hopp til hovedinnhold

Personvernombud

De nasjonale forskningsetiske komiteene har et eget personvernombud, i tråd med kravene for offentlige myndigheter. Vårt personvernombud er Torunn Ellefsen.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, hovedsakelig opplysninger om deg selv, kan du kontakte personvernombudet. Det kan for eksempel være spørsmål om innsyn i egne personopplysninger behandlet av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Les også vår personvernerklæring. Personvernombudet kan også gi deg råd i slike spørsmål.

Kontakt vårt personvernombud per e-post:
personvernombud@forskningsetikk.no

Eller per post:
De nasjonale forskningsetiske komiteene v/personvernombudet
Kongens gate 14
0153 Oslo

Har du generelle spørsmål om personvern og dine rettigheter, kan du kontakte Datatilsynet.