Eksterne ressurser

Mange har gode ressurser for forskningsetikk. Her finner du lenker til noen av dem. NB! Disse ressursene er ikke kvalitetssikret av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Har du tips til andre ressurser som bør finnes her, ta gjerne kontakt.

Generelle ressurser

COPE

Committee on Publication Ethics har gjennom 20 år jobbet med å gi råd om vitenskapelig publisering. Komiteen består av redaktører, publisister og andre fagpersoner. De har ressurser for beste praksis, men også en stor samling med reelle caser innen publiseringsetikk.  

The Dilemma Game

Dette ble utviklet som et kortspill (fortsatt tilgjengelig), men er nå digitalisert i en app. Spillet er laget av Erasmus University Rotterdam (EUR) og målet er å utvikle bevissthet om forskningsetikk gjennom ulike dilemmaer. Deltakerne velger og forsvarer (og muligens revurderer) alternative handlingsmåter ved forskningsetiske dilemmaer. 

Dilemma Game | Erasmus University Rotterdam (eur.nl)

The Embassy of Good Science

Samling av retningslinjer og ressurser for forskningsetikk i Europa. Tanken er at prosjektet skal drives av og for forskere. 

https://embassy.science/wiki/Main_Page

SOPs4RI (Standard Operating Procedures for Research Integrity)

EU-prosjekt som utvikler verktøykasse for "eksellent forskning og en sterk kultur for forskningsintegritet i tråd med Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet.

https://sops4ri.eu/

Forskningsetikk for instituttene

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) har utviklet flere ressuser for forskningsetiske opplæring, blant annet dilemmatrening og en egen veileder for forskningsetisk arbeid. 

https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttenes-fellesarena/forskningsetisk-utvalg/

Nederlands nettverk for forskningsintegritet (NRIN)

Her er det samlet en rekke europeiske ressurser innen forskningsintegritet (research integrity), i tillegg har nettverket et bibliotek med bokanmeldelser og rapporter, blant annet. 

https://www.nrin.nl/

Spesifikke ressurser

Listen er sortert alfabetisk.

Elements of AI

Et e-læringskurs om kunstig intelligens, hva det er, hvordan det er bygget opp og hvordan det brukes. Kurset er laget av Reaktor, Helsingfors Universitet og Feed, med støtte fra blant andre NTNU.

https://course.elementsofai.com/no/

FFP og CUDOS

Opplæringsvideo ved professor Hallvard Fossheim, UiB, om uredelighet (FFP) og forskerfellesskapets verdier (CUDOS).

https://www.youtube.com/watch?v=ixuGX8jsrv8

Forskningshåndbok for medisinsk og helsefaglig forskning

Denne håndboken fra OUS gir tips og veiledning til sykehuspersonell, helsefaglige og biomedisinske forskere som har en idé de ønsker å omsette i et forskningsprosjekt med høy kvalitet. Boken dekker hele forskningsprosessen, fra idé til godkjenninger og publisering. 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/forskningshandboken

Informert samtykke

Opplæringsvideo med professor Berge Solberg (NTNU) om informert samtykke i medisinsk forskning. "Samtykke er verken tilstrekkelig eller nødvendig for at forskning skal være etisk" påpeker Solberg.

https://www.youtube.com/watch?v=DVOesJ7pPu0

Open access – muligheter og forskningsetiske utfordringer

Debattmøte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) om  Open access og Plan S med blant andre Eystein Jansen, Kenneth Ruud, Inger Berg Ørstavik, Narve Fulsås og John Arne Røttingen.

Opptak av møtet finner du her.

Etiske retningslinjer for samisk helseforskning

"Med retningslinjene ønsker Sametinget å sikre at samisk helseforskning er forankret i urfolks rett til selvbestemmelse, og tar hensyn til og respekterer mangfoldet og egenarten som preger den samiske kulturen og de samiske samfunn."

https://sametinget.no/barnevern-helse-og-sosial/etiske-retningslinjer-for-samisk-helseforskning-og-kollektiv-samtykke/