Hopp til hovedinnhold

Eksterne ressurser

Mange har gode ressurser for forskningsetikk. Her finner du lenker til noen av dem. NB! Disse ressursene er ikke kvalitetssikret av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Har du tips til andre ressurser som bør finnes her, ta gjerne kontakt.

Generelle ressurser

The Embassy of Good Science

Samling av retningslinjer og ressurser for forskningsetikk i Europa. Tanken er at prosjektet skal drives av og for forskere. 

https://embassy.science/wiki/Main_Page

SOPs4RI (Standard Operating Procedures for Research Integrity)

EU-prosjekt som utvikler verktøykasse for "eksellent forskning og en sterk kultur for forskningsintegritet i tråd med Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet.

https://sops4ri.eu/

Forskningsetikk for instituttene

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) har utviklet flere ressuser for forskningsetiske opplæring, blant annet dilemmatrening og en egen veileder for forskningsetisk arbeid. 

https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttenes-fellesarena/forskningsetisk-utvalg/

Nederlands nettverk for forskningsintegritet (NRIN)

Her er det samlet en rekke europeiske ressurser innen forskningsintegritet (research integrity), i tillegg har nettverket et bibliotek med bokanmeldelser og rapporter, blant annet. 

https://www.nrin.nl/

Spesifikke ressurser

Listen er sortert alfabetisk.

Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning

E-læringskurs fra Universitetet i Bergen. "Dette kurset skal gi en oversikt over det du må ta hensyn til når du vil sette i gang et medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger ved Universitetet i Bergen eller Helse Bergen." Les mer på kursets hjemmeside.

FFP og CUDOS

Opplæringsvideo ved professor Hallvard Fossheim, UiB, om uredelighet (FFP) og forskerfellesskapets verdier (CUDOS).

Informert samtykke

Opplæringsvideo med professor Berge Solberg (NTNU) om informert samtykke i medisinsk forskning. "Samtykke er verken tilstrekkelig eller nødvendig for at forskning skal være etisk" påpeker Solberg.

Open access – muligheter og forskningsetiske utfordringer

Debattmøte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) om  Open access og Plan S med blant andre Eystein Jansen, Kenneth Ruud, Inger Berg Ørstavik, Narve Fulsås og John Arne Røttingen.

Opptak av møtet finner du her.

Etiske retningslinjer for samisk helseforskning

"Med retningslinjene ønsker Sametinget å sikre at samisk helseforskning er forankret i urfolks rett til selvbestemmelse, og tar hensyn til og respekterer mangfoldet og egenarten som preger den samiske kulturen og de samiske samfunn."

https://sametinget.no/barnevern-helse-og-sosial/etiske-retningslinjer-for-samisk-helseforskning-og-kollektiv-samtykke/