Gyllen ris

Hvilket formål skal GM-planter tjene?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Den gylne risen er genmodifisert slik at den har et økt innhold av stoffer som omdannes til A-vitamin i kroppen, og trekkes ofte fram som et eksempel på mulighetene som ligger i utvikling og bruk av genmodifiserte organismer. Risen skal bekjempe blindhet som følge av underernæring og A-vitaminmangel i land i den tredje verden der ris er hovednæringskilde. Flere andre bioteknologiselskaper lot Syngenta bruke patenterte sekvenser og teknikker uten å kreve penger for det, og prosjektet ble profiler som et humanitært prosjekt. Prosjektet har blitt møtt med kritikk; for eksempel er det blitt hevdet at det ikke er ny teknologi som skal til for å redusere matmangel og underernæring i verden, men strukturelle endringer, videre at hovedmålsetningen med prosjektet ikke har vært å redusere underernæring men å skape god reklame og penger i kassa for selskapet.

  1. Hvilket formål skal GM-planter tjene, og hvilken nytte har vi av den? Hvilke interesser forsvarer bruk av GM-planter? Hvem og hva kan bli skadelidende?
  2. Vil bruk av GM-planter avhjelpe matmangel i den fattige delen av verden, og legitimerer dette i så fall forskningen?
  3. Er den gylne risen en god strategi å bruke forskningspenger på? Eller er den feilslått?
  4. Vil den gylne risen mottas mer positivt enn GM-mais og GM-soya til mat og dyrefôr? Diskuter opp mot aspekter som bærekraft, samfunnsnytte og risiko.

 

Les mer om bioteknologi og genteknologi i Forskningsetisk bibliotek (FBIB).