”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

En masterstudent ønsker å analysere debatter fra facebookgruppen Dyras rettigheter for å finne ut om denne typen nettsamfunn kan skape nye former for allianser og debatt som normalt ikke er mulig gjennom tradisjonell aktivisme. Facebookgruppen er åpen, og er viet diskusjoner knyttet til dyrevern i Norge. Gruppen blir moderert.

Studenten ønsker å bruke ”netnografi” som metode, gjennom deltakende observasjon i den gjeldende gruppen. Metoden er en prosess hvor man observerer en gruppe mennesker over tid og deltar aktivt i gruppens aktiviteter for å kunne tolke handlinger og interaksjoner. Forskeren oppgir å ha deltatt aktivt i gruppen siden før prosjektet var påtenkt. Det legges opp til å gjøre aktivt bruk av innlegg fra enkeltpersoner i analysen.

  1. Bør forskeren informere hele gruppen om prosjektet?
  2. Bør forskeren informere deltakere i gruppen hvis hun vil bruke deres innlegg?
  3. Må forskeren anonymisere deltakerne selv om gruppen er åpen og innleggene er søkbare?
  4. Må forskeren informere deltakerne om resultatene fra analysen?
  5. Hadde saken stilt seg annerledes om forumet var lukket, og i så fall på hvilke måter?
     

Les også: Internettbrukere og internettforskning