Plagiering i phd-avhandling?

Hva skal henvises og hva kan anses som allmennkunnskap? Er det greit å bruke andres tekst av språklige hensyn?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Etter godkjenning av en PhD-avhandling kommer det frem beskyldning om plagiering i avhandlingen. Beskyldningen dreier seg dels om plagiering av andre forskere i avhandlingens beskrivende del, dels om ren avskrift av tekst fra diverse hjemmesider.

Personen (NN) som beskyldes for plagiering har følgende bemerkninger:

”Det er korrekt at jeg har brukt en del tekst som stammer fra andre kilder. Jeg har ikke henvist til disse da de kun er brukt i den del av avhandlingen hvor jeg gir en oversikt over relevant forskning på området. Avhandlingens egentlige og selvstendige forskningsdel har jeg selv formulert.

Min avhandling er på engelsk og jeg har primært anvendt andres tekst i den beskrivende del fordi jeg ikke er like god i engelsk som forfatterne. Det vil stille meg dårlig i konkurranse med de forskere som har engelsk som morsmål. Jeg kunne godt ha formulert det samme med egne ord, men jeg har alene brukt andres formuleringer av språklige hensyn. Det har altså ingen betydning for mitt ellers selvstendige arbeid. I tillegg utgjør gjengivelsen av tekst i den beskrivende delen bare 5 – 10 % av den totale tekstmengden i oppgaven. Mesteparten av avhandlingen er jo mitt eget verk.

For øvrig hadde verken min veileder eller bedømmelseskomiteen bemerkninger til den beskrivende del.

Avhandlingens litteraturliste inneholdt opplysninger om en rekke av de kilder som var anvendt i den beskrivende del. Selv om det ikke er direkte henvisning til disse kan man altså av litteraturlisten se at jeg har anvendt en rekke kilder. Derfor kan det ikke være tale om plagiering.”

Til beskyldningen om plagiering fra hjemmesider opplyser NN at det ved den ansvarlige institusjon ikke var gitt noen særlig formalisert opplæring i forskningsetikk, herunder spørsmål om plagiering i løpet av PhD-utdanningen. Heller ikke veileder hadde fokusert på dette. NN hevder derfor at hun derfor ikke kunne vite at man kanskje burde henvise også til tekst hentet fra diverse hjemmesider. De fleste av tekstene hentet fra hjemmesider var ikke direkte basert på forskning. NN hevder hun oppfattet mange av disse tekstene som offentlig informasjon og/eller uttrykk for allmennkunnskap, da alle jo lett kan finne disse tekstene. NN forteller også at andre medstudenter har brukt en liknende praksis. NN mener derfor at hun ikke kan lastes selv om det skulle være tale om plagiering.

Diskuter NN’s argumenter for at det ikke er tale om plagiering og også argumentene for at eventuell plagiering ikke er NN’s skyld.

Les også: Fusk og plagiering