Subutex og placebo

Hvilke forskningsetisk spørsmål følger med når du skal gi narremedisin til heroinavhengige?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Det er lang ventetid og strenge vilkår for å bli inkludert i legemiddel-assistert rehabilitering (LAR) ved langvarig heroinavhengighet. Du ønsker å gjennomføre et prosjekt der du vil se på effekten av å gi de som ønsker å slutte med heroin, men som enten står på venteliste eller ikke fyller opptaksvilkårene for LAR, et tilbud om substitusjonsbehandling med buprenorfin (Subutex). Du vil gjennomføre studien som en randomisert dobbelt blindet studie (RCT). Dette innebærer at halvparten ved loddtrekning får narremedisin (placebo). For at de som får narremedisin ikke skal merke dette med en gang gis deltakerne i placebo-gruppen subutex i nedtrappende dose til null i løpet av de to første ukene. Du tenker å følge opp deltakerne i ett år.

Drøft de forskningsetiske spørsmålene en slik studie reiser.