forside bladet forskningsetikk nr 4 2018

Forskningsetikk nr. 4, 2018

Statistikk: Slik unngår du fallgruvene

Nå får barn samtykke selv. Vanskelig å være varsler. Sårbare eller vanlige samfunnsborgere?

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Leder: Løgn, forbannet løgn og statistikk

Statistikk kan være utfordrende for folk flest. Når forskere ikke forstår hva de gjør med tallene – eller bevisst trikser med dem, er det langt verre.

Rektors brev skulle påvirke etikk-komité

Rektor Curt Rice ved OsloMet signerte i mars et brev til den nasjonale forskningsetiske komiteen NESH. Her uttrykte han rektoratets sterke ønske om hvordan komitéen skulle konkludere i en bestemt sak.

UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet

Barn må fortsatt ha foreldres samtykke for å delta i forskning på andre felt enn medisin og helsefag. Det er et unaturlig skille, mener barne- og ungdomsforskerne Svein Mossige og Kari Stefansen.

Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom personlige historier. Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet tilgang til viktige data.

Sju måter å feile med statistikk på

– I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. Det er vanlig å gjøre grove feil og komme til gal konklusjon, sier Lars Holden ved Norsk Regnesentral.

– Granskingsutvalget burde tatt flere saker

Torkild Vinther har vært med fra første møte i Granskingsutvalget i 2007. 11 år senere mener den nypensjonerte sekretariatslederen at arbeidet med redelighet går riktig vei, men ikke fort nok: Mørketallene for uredelighet er store, kunnskapen for liten og motkreftene sterke.

Åpen tilgang - for og imot

Forskningsrådet har gått i bresjen for den såkalte Plan S: Forskning de finansierer, skal publiseres ved åpen tilgang (Open Access, OA) fra 2020. I stedet for å betale for abonnementer på tidsskrifter, skal forskersamfunnet betale for å publisere artikler. De fleste er enige i visjonen om OA, men uklarheter i planen, krav om full åpen tilgang (gold) og kort frist har vekket sterke reaksjoner. Her er noen av argumentene i debatten.

Nå heves nivået i formidlingsdebatten

Forskning om forskningsformidling står svakt i Skandinavia. Med boka Kampen om vitenskapeligheten har sosiologen Mette Andersson gitt et kraftfullt bidrag til feltet.

Sett og hørt

«Mini-hjerner» skaper hodebry. Ny veileder ved funn av skjeletter. Og: Uredelig å angi én ekstra respondent.

Siktet mot stjernene – endte i husarrest

For nøyaktig 405 år siden skrev astronomen og matematikeren Galileo Galilei et brev til en venn. Nylig ble originalen funnet, og den avslører nye detaljer om hendelsene som til slutt fikk vitenskapsmannen dømt til livsvarig fengsel.