Vancouveranbefalingene

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals. Retningslinjer utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

De fleste medisinske tidsskrift bruker disse retningslinjene for publisering av vitenskapelige artikler i sine blader. ICMJE-anbefalingene, også kalt Vancouverreglene eller Vancouveranbefalingene, gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere.

Oppdatert versjon finnes på International Committee of Medical Journal Editors' nettsted: http://www.icmje.org/