– Ikke sikkert alle uredelighetssaker bør behandles i redelighetsutvalget

– Loven er ikke til hinder for at alle uredelighetssaker blir behandlet i redelighetsutvalgene ved institusjonene, men det er ikke sikkert det er så lurt, sa Ragna Aarli, leder av Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning og professor ved UiB under gårsdagens webinar.

Professor Ragna Aarli, leder av Granskingsutvalget.
Professor Ragna Aarli, leder av Granskingsutvalget.

– Så langt er Granskingsutvalgets erfaring at det kan være lurt å begrense ansvaret til de lokale redelihgetsutvalgene til alvorlige brudd og ha andre behandlingsformer for mindre alvorlige bruddene. For den som er anklaget, har dette en viss betydning, sa Aarli. 

Under webinaret oppsummerte hun Granskingstuvalgets erfaringer etter tre år med ny forskningsetikklov. Det er andre gang utvalget arrangerer et slikt seminar, som retter seg særlig mot medlemmer av institusjonenes redelighetsutvalg. Deltakerne påpekte at det absolutt er et behov for slike møteplasser, også for å diskutere etiske dilemmaer knyttet til saksbehandling, som bruk av navn på impliserte parter.

Du kan se hele innledningen til Ragna Aarli på vår YouTube-side.