54 korona-prosjekter hastebehandlet

Behandlingen er fortsatt grundig, understreker komiteene.

Brittelise Bakstad
Brittelise Bakstad, seniorrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene og koordinator REK-NEM.

Da korona-pandemien var et faktum, innførte regionale (REK) og nasjonal (NEM) forskningsetisk komité for medisin og helsefag hastebehandling av relevante Covid-19-prosjekter. Så langt har regionale komiteer hurtigbehandlet 54 søknader. Den nasjonale komiteen har foreløpig ikke mottatt aktuelle klagesaker. 

Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Nå behandles hastesakene fortløpende.  

– I hastebehandlingen tar vi søknader direkte til behandling og har fattet vedtak innen fire virkedager, sier sekretariatsleder i REK sør-øst Jacob Hølen i en artikkel fra UiO.

Hastesøknadene er ikke alltid like gjennomarbeidet som vanlige søknader, og de kan være mer krevende å følge opp. REKene får blant annet ekstra mange endringsmeldinger knyttet til disse søknadene. Samtidig er komiteene svært opptatt av at hasteprosjektene skal gjennomgå en grundig vurdering. 

– Selv om samfunnsnytten vil være stor i de fleste av disse prosjektene, så vurderes alle eventuelle ulemper for forskningsdeltakerne nøye, sier Brittelise Bakstad, seniorrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene og koordinator for REK-NEM. 

Hun påpeker at situasjonen krever mye av REK-komiteene.

– At REKene nå hiver seg rundt og får tatt unna Covid-19 søknader i rekordfart i tillegg til de ordinære sakene, krever en ekstraordinær innsats. Vanligvis er det et tredvetalls søknader til vurdering, som alle krever omfattende forberedelse, i hvert komitémøte. Nå er det i tillegg en jevn strøm av nye saker, fremleggingsvurderinger og oppfølginger, sier Bakstad.

REK har ikke opplevd noen nedgang i øvrige søknader i perioden, og Hølen påpeker overfor UiO at saksbehandlingstiden kan øke noe for disse, dersom antallet hastesøknader fortsetter å være høyt fremover.